Професионална етика у превенцији и борби против корупције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Министарством правде и тимом пројекта „Превенција у борби против корупције“ коjи финансира канцеларија ЕУ у Србији, организовала обуку под називом „Професионална етика у превенцији и борби против корупције“. Обука је одржана у Нишу 28. маја у сали Правосудне академије а присуствовале су судије са територије нишке апелације.


 
Професионална етика у превенцији и борби против корупције - Извор: Правосудна академија

Циљ ове обуке је био да учесници стекну знања и вештине за препознавање и решавање етичких дилема и ризичних ситуација у пракси, уз примену етичког кодекса и антикорупцијских алата.

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:

  • Професионална етика
  • Компетенције за препознавање и решавање етичких дилема у пракси – примена етичког кодекса у решавању етичких дилема
  • Превенција и решавање ризичних ситуација за настанак корупције
  • Корупција и антикорупцијске алатке
  • Одговорност за етичко поступање

Предавачи на овој обуци биле су: Мирјана Голубовић руководилац сектора за кривично право Правосудне академије и Тамара Томашевић сениор експерткиња ЕУ пројекта.