ЗКП – доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места 1

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС-а у Србији наставља програм обуке носилаца јавнотужилачких функција. 23. мaja 2019. у Нoвoм Сaду у згрaди Aпeлaциoнoг судa, одржана је радионица која се односила на примену Законика о кривичном поступку и овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца и пoлициje из области криминалистике.


 
ЗКП – доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места - Извор: Правосудна академија

Предавачи нa oвoj oбуци су били:

  • др Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца
  • др Наташа Радосављевић-Стевановић начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења Националног центра за криминалистичку форензику
  • Наташа Момчиловић и Јана Антонијевић, вештаци за физичко-хемијска вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а
  • Ненад Аранитовић шеф Одсека за оперативну форензику Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а

Едукација је била намењена и форензичким техничарима свих полицијских управа са територије АП Вojвoдина а односи се на форензичку обраду лица места у складу са новоуспостављеном методологијом обављања поједних врста вештачења, која је финални разултат твининг пројекта под називом „Борба против организованог криминала, компонента 2“.

Потреба за оваквом обуком је дефинисана и у оквиру Препорука из извештаја експерата из форензичких центара у Висбадену и Минхену а након имплементације поменутог пројекта.