„Програм финансијских обука – 3“, хотел Зира

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У организацији Правосудне академије, данас је у хотелу Зира одржана обука, под називом „Програм финансијских обука – 3“

У организацији Правосудне академије, данас је у хотелу Зира одржана обука, под називом „Програм финансијских обука – 3“
У организацији Правосудне академије, данас је у хотелу Зира одржана обука, под називом „Програм финансијских обука – 3“ - Извор: Правосудна академија
 

Обука је намењена судијама, тужиоцима, полицији, Управа за спречавање прања новца и пореској полицији. Подршку овој обуци,, поред Правосудне академије пружа и UNODC.

Испред Правосудне академије, на овом четвородневном семинару, присутнима се обратила заменица директора Академије, Мајда Кршикапа.

На почетку свог излагања, Кршикапа је истакла:
„У креирању и реализацији заједничких обука руководили смо се захтевом за успостављањем сарадње свих представника институција повезаних у раду на предметима корупције, са заједничким циљем – јачање капацитета државних институција у спровођењу новог закона у борби против привредног криминала и коруптивних кривичних дела."

У организацији Правосудне академије, данас је у хотелу Зира одржана обука, под називом „Програм финансијских обука – 3“, говорници - Извор: Правосудна академија
У организацији Правосудне академије, данас је у хотелу Зира одржана обука, под називом „Програм финансијских обука – 3“, говорници - Извор: Правосудна академија

Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције прописује обавезно похађање програма сталне обуке за носиоце правосудних функција, коју спроводи Правосудна академија. За припаднике полиције, у смислу овог закона, такође је прописана дужност похађања програма сталне обуке коју спроводи Правосудна академија у сарадњи са другим институцијама.

Имајући ову законску обавезу у виду, Академија је током претходног периода, у циљу унапређења знања носилаца правосудних функција организовала велики број семинара и радионица у седиштима све четири апелације. Наравно, и даље постоји потреба за обуком у области финансијског криминала и корупције.

Додала је и да је током 2018. године, у одговору на бројне захтеве за професионалним усавршавањем у односу на све циљне групе, Правосудна академија је само у области кривичног права спровела 123 радионице, семинара и предавања, са 3531 учесником и 488 предавача. Сузбијање корупције и организованог криминала и финансијке истраге заузело је 13% од укупног броја одржаних обука у области кривичног права. Семинари су били реализовани на теме „Превенција и борба против корупције: Вођење финансијских истрага у борби против корупције“; затим „Тренинг тренера у области финансијских истрага“ и „Финансијске и кривичне истраге и оцена доказа“.

Посебно у 2018. години издвајамо обуку 610 судија, тужилаца, припадника полиције и финансијских форензичара који чине ударне групе за борбу против корупције и који су прошли обуку на Правосудној академији поводом почетка примене новог Закона. Додатни квалитет нашим заједничким обукама, поред врсних домаћих предавача, дају и међународни експерти и предавачи из праксе, који своје велико искуство и знање у овој области деле са учесницима обуке.

Реализацијом заједничких обука одговарамо и на стратешке захтеве Републике Србије за унапређењем система финансијских истрага у циљу јачања системске заштите друштва од криминалитета и његових последица, применом савремених решења у унапређеној сарадњи релевантних институција и стварањем профила стручњака на националном нивоу и њиховом сталном обуком.

У наредном периоду на Академији је да покаже још снажнију посвећеност и жељу да се унапреде сви програми обуке, са нагласком на њихов садржај, концепт и методологију, како би учесницима пружили најбољи квалитет.

Све институције које учествују у ланцу спровођења правде треба да буду посвећене реализацији сталних програма обуке и на тај начин да заједнички развијамо своју мрежу стручњака и професионалаца у специјализованим областима, као што су борба против корупције, организованог криминала, тероризма, привредног криминала, прање новца.

Јасно је да овакав приступ захтева улагање личног времена, енергије и одговарајућих финансијских средстава. Правосудна академија не може да изнесе све планиране едукативне догађаје самостално односно без подршке домаћих или међународних партнера.

Овом приликом посебно је захвалила партнерима Академиоје - Агенцији Европске уније за обуку органа за спровођење закона (CEPOL) и Канцеларији УН за питања дрога и криминала (UNODC), који кроз спровођење пројекта „Изградња капацитета финансијских истрага у Југоисточној Европи“ доприносе јачању капацитета државних органа и институција на националном нивоу у примени и спровођењу закона.