Обуке о професионалној етици у превенцији и борби против корупције 1

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
У организацији Правосудне академије и пројекта „Превенција и борба против корупције“ одржана је 14. и 15. маја 2019. године у хотелу Крагујевац обука о значају професионалне етике у превенцији и борби против корупције. Обуци су присуствовале судије и заменици јавних тужилаца из основних, виших и апелационих судова.
 
 
Обуке о професионалној етици у превенцији и борби против корупције - Извор: Правосудна академија
Током ове обуке, судије и заменици јавних тужилаца стекли су додатне компетенције за препознавање и решавање етичких дилема и ризичних ситуација у пракси, уз примену етичког кодекса и антикорупцијских алата. Предавачице су представиле постојећи релевантни правни оквир и међународне конвенције, резултате четвртог круга ГРЕЦО евалуације која се односила и на судије и тужиоце, као и најновија истраживања о ставовима грађана о корупцији.
Обуку су водиле Мирјана Голубовић руководилац сектора за кривично право Правосудне академије и Тамара Томашевић експерт на пројекту. Оне су посебну пажњу посветиле управљању сукобом интереса, пријави имовине и прихода, као и подизању свести о узроцима, последицама и замкама корупције.
Учесници су посебно истакли значај интеракције са предавачима и међусобно, као и практичност обуке, што ће им омогућити да новодобијене алате користе у свом будућем раду.
Нове обуке о професионалној етици у превенцији и борби против корупције биће у наредном периоду одржане у Новом Саду (20. и 21. мај) и Нишу (28. и 29. мај).