Prijemni ispit - upis XI generacije korisnika početne obuke

VAŽNO - Određen datum polaganja pismenog dela prijemnog ispita za upis XI generacije polaznika Pravosudne akademije

Obaveštavamo kandidate koji su se prijavili na "Konkurs za prijem XI generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije“, da su utvđeni datumi polaganja pismenog dela prijemnog ispita, testa ličnosti i usmenog dela prijemnog ispita.

 VAŽNA NAPOMENA:

Na žalost, u ovom trenutku nemamo precizne informacije o tačnim mestima/ adresama polaganja PISMENOG dela prijemnog ispita i TESTA LIČNOSTI po apelacijama za koju ste se u prijavi opredelili.

Informacije o tačnom mestu, odnosno adresi polaganja po svakoj od apelacija ćemo naknadno poslati elektronskom poštom.

 1. Pismeni deo prijemnog ispita polagaće se 08. marta, 2021. godine od 10:00 sati (Naknadno će biti dostavljena informacija na kojoj adresi će biti održan ispit, po svakoj od apelacija)
 2. Test ličnosti, održaće se 11. marta, 2021. godine (Naknadno će biti dostavljene informacije u koje vreme i na kojoj adresi će test biti održan) 
 3. Usmeni deo prijemnog ispita, drži se u Beogradu, biće održan sledećih datuma – 15. 16. 17. i 18. marta, 2021. godine. 

 Informacije o daljem toku ispita pratite na našem sajtu, na strani posvećenoj prijemnom ispitu!

Na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.takođe, možete postaviti sva pitanja koja imate, a na upit će Vam biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku!  

  

U Beogradu, 18. marta 2021. godine u 15:00 sati


KONKURS ZA PRIJEM POLAZNIKA

Obaveštavamo vas da je "Konkurs za prijem XI generacije korisnika početne obuke Pravosudne akademije, objavljen u Službenom glasniku broj 120 od 02. oktobra 2020. godine"

Odluka Visokog saveta sudstva - odluka je objavljena 05. oktobra, 2020. godine
Odluka Državnog veća tužilaca
Okvirni program prijemnog ispita Pravosudne akademije 
Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita

 

ČLANOVI ISPITNE KOMISIJE

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda  
2. Duško Milenković, predsednik Apelacionog suda u Beogradu  
3. Branka Dražić, sudija Apelacionog suda u Beogradu  
4. Milan Tkalac, apelacioni javni tužilac u Novom Sadu  
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

NAKNADA ZA POLAGANjE

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 12 000 dinara i uplaćuje se na račun Pravosudne akademije br. 840-31109845-16

Naknada za polaganje se može uplatiti najkasnije do početka pismenog dela prijemnog ispita.

NEOPHODNA DOKUMENTA

Podsećamo Vas da na ispit sa sobom ponesete ličnu kartu ili pasoš i potvrdu o uplaćenoj naknadi za polaganje prijemnog ispita, kao i da na ispit dođete pola sata pre označenog termina.

Kandidati prijave za polaganje prijemnog ispita podnose Pravosudnoj akademiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Sl. glasniku RS. Prijave se podnose svakog radnog dana od 07:30 do 15:00 sati, i to:

 • Elektronskom poštom, sa priloženim skeniranim dokumentima u PDF formatu na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. (Kandidati koji odluče da prijavu i dokumenta pošalju elektronskom poštom, dobijaju elektronsku potvrdu prijema. U slučaju da kandidat nije dobio potvrdu prijema u obavezi je da se javi na broj +381 64 869 02 99). Detaljne instrukcije o prijavljivanju putem elektronske pošte možete pogledati u uputstvu.
 • Lično, na adresi Pravosudna akademija, Terazije 41, Beograd
 • Preporučenom pošiljkom, na adresu „Pravosudna akademija, Terazije br. 41, 11103 Beograd, PAK 107003

Kandidat prilaže:

 • Popunjenu prijavu, odštampanu i skeniranu u PDF formatu
 • Overena fotokopija diplome Pravnog fakulteta, odnosno skeniranu u PDF formatu
 • Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno skenirana u PDF formatu
 • Uverenje o državljanstvu, odnosno skenirano u PDF formatu
 • Očitanu i odštampanu ličnu kartu, odnosno očitanu i skeniranu LK u PDF formatu

* Ukoliko je kandidat nakon sticanja diplome ili uverenja o položenom pravosudnom ispitu promenio lično ime, uz prijavu je dužan da priloži i izvod iz matične knjige venčanih ili rešenje o promeni ličnog imena

PISMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANjA

Po oglašenom  „Konkursu za izbor kandidata za prijem na početnu obuku, XI-te generacije, u Pravosudnoj akademiji“ objavljenom u Službenom glasniku broj 120, od 02. oktobra 2020. godine, a na osnovu člana 27. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Sl.glasnik RS“ br.104/2009, 32/2014 - Odluka US RS i 106/2015)

OBAVEŠTAVAMO KANDIDATE da je pisani deo prijemnog ispita zakazan za -----, 2020. godine u ---- sati.


Pismeni deo prijemnog ispita, biće organizovan u sledećim gradovima:

 • U Beogradu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji beogradske apelacije – ulica -----
 • U Kragujevcu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji kragujevačke apelacije –  -----
 • U Nišu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji niške apelacije – -----
 • U Novom Sadu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji novosadske apelacije – -----

REZULTATI ISPITA (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

Lista sa imenima kandidata koji su položili pismeni deo prijemnog ispita

 Pravosudna akademija objavljuje liste sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni deo prijemnog ispita ----- 2020. godine. Liste su postavljene ----- u ----- sati.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Beograd

Za apelaciju Beograd, liste sa šiframa kandidata biće istaknute na vratima Pravosudne akademije, na adresi: Terazije br. 41 i  -----.

Uvid u test, kandidati koji su polagali u beogradskoj apelaciji, mogu zatražiti isključivo na adresi Pravosudna akademija, Terazije br. 41.

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Kragujevac

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Niš 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pismeni test - mesto polaganja Novi Sad

Liste sa šiframa kandidata biće istaknute po apelacijama, na svim mestima na kojima su kandidati polagali, na vratima, ali i na vratima prostorija Pravosudne akademije u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 10.)

TEST LIČNOSTI

"Test ličnosti je zajednički naziv za raznovrsne upitnike, projektivne tehnike i testove kojima se, na standardizovan, objektivan i anoniman način, ispituje jedna ili više dimenzija ličnosti" - Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada"

Izvod iz "Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 11".

Кandidati koji su položili pismeni test pristupaju polaganju testa ličnosti.
Kandidati uz test prilažu i zatvoren identifikacioni obrazac na kome zaokružuju da su saglasni da u test i rezultate mogu imati uvid članovi Komisije ili lica koja Komisija ovlasti.

Stručno lice koje pregleda test mora dati obrazloženje ukoliko kandidat na testu dobije ocenu „ne zadovoljava“ i sa tim upoznati članove Komisije koja donosi konačnu odluku o tome.

Komisija odluku donosi većinom glasova. Nijedan član Komisije ne može biti uzdržan. O toku i glasanju članova Komisije sastavlja se zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.
Na test ličnosti i zapisnik se stavlja oznaka poverljivosti i čuvaju se u arhivi Akademije 30 dana od dan završetka prijemnog ispita. Posle tog roka se uništavaju.

Uvid u rezultate testa ličnosti može imati samo kandidat.

 

RASPORED POLAGANjA

Obaveštavamo Vas da će se polaganje testa ličnosti održati .... godine sa početkom u .... sati

 • U Beogradu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji beogradske apelacije – ulica ...
 • U Kragujevcu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji kragujevačke apelacije – ...
 • U Nišu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji niške apelacije – ...
 • U Novom Sadu - za kandidate koji su se prijavili da polažu na teritoriji novosadske apelacije – ...

 REZULTATI TESTA

USMENI DEO PRIJEMNOG ISPITA

RASPORED POLAGANjA

Svi kandidati, koji su stekli uslov polaganja usmenog dela prijemnog ispita, prema Pravilniku o načinu i sadržini polaganja prijemnog ispita (Član 12., 13, i 14.), pozivaju se da pogledaju RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA kako bi na vreme bili informisani o danu i vremenu polaganja, s obzirom da će se ispit polagati ... dana, odnosno ... ... 2020. godine.

Usmeni ispit, svi kandidati polažu u Beogradu – zgrada Pravosudne akademije , ulica Terazije br. 41

... 2020. godine s početkom u ... sati

... 2020. godine s početkom u ... sati

Kandidat je dužan da se pojavi najkasnije 15 minuta pre naznačenog termina (posebno važno za kandidate koji po rasporedu polažu ujutru od 09:00, odnosno 10:00 sati).

Kandidati su podeljeni u grupe - pogledati RASPORED POLAGANJA USMENOG DELA PRIJEMNOG ISPITA

 

 • Važno je da svaki kandidat bude informisan u kojoj je grupi, odnosno u koje vreme i kog dana polaže.
 • Grupe su sastavljene od po tri kandidata.

Kandidati će polagati u biblioteci Pravosudne akademije. Priprema kandidata je u kancelariji br. 6. Svi posetioci i kandidati, mogu pratiti polaganje usmenog dela ispita, kroz direktan prenos koji je obezbeđen, u antreu Akademije, na spratu.

U cilju podizanja transparentnosti, Pravosudna akademija će uživo prenositi i polaganje usmenog dela prijemnog ispita. Prenos će biti strimovan preko zvaničnog "Jutjub" kanala Pravosudne akademije - kanal Beograd

ISPITNA KOMISIJA

Za usmeni deo prijemnog ispita imenovana je komisija u sledećem sastavu:

1. Jasminka Stanojević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
2. Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Apelacionog suda u Beogradu
3. Branka Dražić, sudija Apelacionog suda u Beogradu
4. Milan Tkalac, apelacioni javni tužilac u Novom Sadu
5. Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal

RANG LISTA
Na osnovu člana 41 Statuta Pravosudne akademije objavljue se rang lista kandidata za upis desete generacije polaznika početne obuke. U skladu sa odlukama Visokog saveta sudstva i Državnog Veća tužilaca, koje možete pogledati u prilogu, desetu generaciju čini 35 polaznika

REZULTATI ISPITA

UKUPNI rezultati sa prijemnog ispita
Rezultati su objavljeni dana .... godine u ... sati
Rang lista kandidata na osnovu završne ocene

 Rezultati su objavljeni dana .... godine u ... sati

PRIGOVOR (Pravilnik o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita - Član 17.)

Prigovor na utvrđenu rang listu kandidata, na osnovu završne ocene

 

Konačna rang lista kandidata 

 Lista je objavljena dana .... godine u ... sati

 

DODATNA OBJAŠNjENjA ZA KANDIDATE

Ovim putem, želimo da odgovorimo na nekoliko najčešće postavljenih pitanja, kako bismo što je moguće preciznije dali odgovore i smanjili nedoumicu zainteresovanih kandidata.


Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić učestvovao je na onlajn konferenciji Dani prava jugoistočne Evrope (SEELD 2.0), održanoj 9. novembra na KUDO platformi.

Panel Pravosudne akademije održan je u utorak 10. novembra, a u fokusu panela bile su teme "Transparentnost procesa upisa i edukacije budućih sudija i tužilaca" i "Prezentacija baze podataka o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava".
Moderator panela bila je Biljana Braithwaite, Legal Consultant, AIRE Centre