Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija organizovala je 15. novembra 2019. godine seminar u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu, na temu „Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“.