Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je 30. i 31. maja organizovala dva seminara u Nišu, u prostorijama Pravosudne akademije, na temu „Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je 30. i 31. maja organizovala dva seminara u Nišu, u prostorijama Pravosudne akademije, na temu „Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je 11. oktobra 2019. godine, u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu, organizovala seminar na temu „Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija organizovala je 15. novembra 2019. godine seminar u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu, na temu „Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija je 22. novembra 2019. godine organizovala seminar na temu „Primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“. Seminar je održan u sali na 3. spratu zgrade Apelacionog suda u Novom Sadu.