Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Ečka
Timovi Pravosudne akademije i projekta EU za Srbiju - „Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, organizovali su dvodnevnu radionicu u Ečkoj za pripadnike info-službi za medijaciju iz dvadesetak sudova sa područja cele Srbije.
 
 
Efikasan rad info-službi za medijaciju u sudovima - Izvor: Pravosudna akademija
Prvog dana radionice, predstavnici info-službi su predstavili rezultate rada i dobru praksu, a drugog dana su održana predavanja na sledeće teme:
 • Organizacija rada info-službe
 • Procedure i formulari koji se koriste u info-službama
 • Interna i eksterna koordinacija
 • Promocija info-službi za medijaciju

Predavači na ovoj obuci su bili: Nebojša Đuričić sudija Drugog osnovnog suda Beograd, Sanja Кostić sudija Višeg suda u Nišu, Milica Zlatković sudija Apelacionog suda u Nišu i Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad
Pravosudna akademija i projekat „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ organizovali su u Novom Sadu 27. februara 2019. u Apelacionom sudu u Novom Sadu, obuku za sudije, sudijske saradnike i zaposlene u apelacionim sudovima. Obuka je imala za cilj da se sudije i zaposleni u apelacionim sudovima obuče da efikasno i efektivno koriste elektronsku bazu sudske prakse.
 
Prezentacija je održana za sudije, sudijske saradnike i zaposlene u Apelacionom sudu u Novom Sadu, u dva termina - sa početkom u 10 časova i u 13 časova kako bi što veći broj učesnika bio u mogućnosti da prisustvuje obuci.
Elektronsku bazu sudske prakse i načine rada prezentovali su IКT eksperti projekta „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ - Dragan Obrenović senior IКT ekspert i Darko Mihajlović junior IКT ekspert.
 
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

U okviru projekta „Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći“ u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope „Horizontal fasiliti“ (Horizontal Facillity) za zapadni Balkan i Tursku, koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Pravosudnom akademijom, u Nišu je 28. marta 2019. godine organizovan jednodevni seminar na temu „Izrada prvostepenih odluka iz prekršajne materije“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš
U okviru projekta „Podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći“ u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope „Horizontal fasiliti“ (Horizontal Facillity) za zapadni Balkan i Tursku, koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Pravosudnom akademijom, u Nišu je 28. marta 2019. godine organizovan jednodevni seminar na temu „Izrada prvostepenih odluka iz prekršajne materije“.
 
 
Izrada prvostepenih odluka iz prekršajne materije - Izvor: Pravosudna akademija
Ovom seminaru prisustvovale su sudije prekršajnih sudova sa teritorije niške apelacije.
Teme koje su se obrađivale na ovom seminaru bile su:
 • Pravo na pravično suđenje i pravo na obrazloženu sudsku odluku
 • Struktura sudske odluke i način izrade prvostepene osuđujuće presude
 • Način izrade prvostepene oslobađajuće presude i rešenja kao druge vrste odluke u prekršajnom postupku
 • Struktura sudske odluke i međunarodni standardi
 • Presude Evropskog suda za ljudska prava
 • Smernice za dobro strukturiranu sudsku odluku i izrada odluke
 • Pravilno citiranje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odlukama domaćih sudova
 • Praktične vežbe i primena smernica za praktičnu primenu

Predavači na ovom seminaru bili su: Snežana Andrejević sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i savetnik Saveta Evrope, Biljana Gavrilović sudija Prekršajnog apelacionog suda, Leonida Popović predsednik Prekršajnog apelacionog suda i Milan Marinović predsednik Prekršajnog suda u Beogradu.

Autor: Pravosudna akademija

Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji u okviru zajedničkog Projekta pod nazivom „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ organizuje onlajn predstavljanje publikacije „Smernice za unapređenje sudske prakse u postupcima naknade štete žrtvama teških krivičnih dela u krivičnom postupku“ koju je izradila radna grupa Vrhovnog kasacionog suda.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac
U organizaciji Pravosudne akademije i Projekta „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ u Кragujevcu je održana obuka na temu ”Strateške smernice za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji”.
 
 
Strateške smernice za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji - Izvor: Pravosudna akademija
Obuci su prisustvovale sudije osnovnih sudova sa područja kragujevačke apelacije.
Cilj obuke i teme koje su obuhvaćene su:
 • Razlozi za donošenje strateškog okvira za unapređenje medijacije i željeno stanje
 • Cilj nacionalnog strateškog okvira za unapređenje primene medijacije
 • Organizacija strateškog okvira (mere za postizanje opštih i posebnih ciljeva, indikatori i analiza efekata tih mera na budžet)
 • Institucionalni okvir reforme i plan za praćenje sprovođenja

Predavači na ovoj obuci su bili Simonida Miloradović zamenik predsednika Apelacionog suda u Кragujevcu, Jelena Deretić pomoćnik ministra u Sektoru za pravosuđe Ministarstva pravde, Dimitrije Šurjanović rukovodilac projekta „EU za Srbiju“, Leonardo D Urso ekspert na projektu „EU za Srbiju - podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ i Blažo Nedić ekspert na projektu „EU za Srbiju - podrška Vrhovnom kasacionom sudu“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad
Pravosudna akademija i projekat „EU za Srbiju - podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ organizovali su 14. marta 2019. godine u Apelacionom sudu u Novom Sadu obuku pod nazivom „Sudijske veštine 2 – upravljanje predmetima”.
 
 
 
Sudijske veštine 2 – upravljanje predmetima - Izvor: Pravosudna akademija
Obuka je bila namenjena sudijama izvršnih odeljenja osnovnih sudova sa teritorije novosadske apelacije a tom prilikom su obrađene sledeće teme:
 • Rešavanje starih predmeta i sprečavanje njihovog nastanka
 • Upravljanje podacima – kako se čita sudska statistika
 • Individualni plan sudije za smanjenje broja starih predmeta

Predavači na ovoj obuci su bili Božidar Vujičić sudija Vrhovnog kasacionog suda i Snežana Andrejević sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad
16.04.2019. godine je u zgradi Apelacionog suda u Novom Sadu, u organizaciji Pravosudne akademije i tima projekta „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ održana obuka pod nazivom „Sudijske veštine 2 – Upravljanje predmetima”.
 

 
Sudijske veštine 2 – Upravljanje predmetima - Izvor: Pravosudna akademija

Obuci su prisustvovale sudije iz krivičnih odeljenja osnovnih sudova i sudije „prvostepenci“ iz krivičnih odeljenja viših sudova sa teritorije novosadske apelacije.

Cilj obuke bio je predstavljanje rezultata rada sudova u 2018. godini po pitanju rešavanja starih predmeta i savladavanja priliva, sa osvrtom na planove za budući period, zahteve iz Poglavlja 23 i zahteve CEPEJ-a za izveštavanjem.

Biljana Sinanović sudija Vrhovnog kasacionog suda govorila je na ovoj obuci o rešavanju starih predmeta i sprečavanju njihovog nagomilavanja kao i o upravljanju podacima i sudskoj statistici. Sudija Sinanović je prezentovala i načine za izradu individualnog plana sudija za rešavanje starih predmeta.

 

 

 

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija i Projekat „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ organizovali su obuku „Sudijske veštine 2 – Upravljanje predmetima” za sudije iz građanskih odeljenja osnovnih sudova i sudije prvostepence iz građanskih odeljenja viših sudova sa teritorije beogradske apelacije. Obuka je održana u dva termina - 9. maja u Hotelu Park u Beogradu i 10. maja 2019. godine u Hotelu Moskva u Beogradu.

 • 1
 • 2