Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Dana 18. novembra 2019. godine, u Hotelu Palas u Beogradu, održana je konferencija povodom obeležavanja Evropskog dana zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja. "Pravosudna akademija jedina je institucija nadležna za obuku u pravosuđu. Akademija se zalaže za multisektorski pristup, što podrazumeva zajedničke obuke za predstavnike različitih institucija. To je slučaj sa obukama koje se odnose na organizovani kriminal i korupciju, pranje novca, nasilje u porodici, zaštitu maloletnika, visokotehnološki kriminal i to za sudije, javne tužioce i pripadnike policije“ – istakla je Majda Кršikapa, zamenica direktora Pravosudne akademije, koja se obratila prisutnima na konferenciji.

 
Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom “Save the children" u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.
 
 
Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica - Izvor: Pravosudna akademija
Obuka je održana u hotelu „Mažestik“ u Beogradu, a prisutni su bili policijski službenici iz Beorada, kao i sudije Višeg suda i Prvog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu.
Predavači na seminaru su bili Saša Živanović bivši načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bojana Paunović sudija Apelacionog suda u Beogradu.
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Sejv d čildren“ (Save the children) u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Sejv d čildren“ (Save the children) u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslovava. Tema obuke je bila „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa u saradnji sa organizacijom ”Sejv d čildren” (Save the children) kroz projekat „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Sejv d čildren“ (Save the children) u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslovava. Tema obuke je bila „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.
 

 
Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica - Izvor: Pravosudna akademija
Seminar je održan 19. aprila 2019. godine u hotelu „Majplejs“ (My place) u Nišu, a prisutni su bili policijski službenici iz Niša, sudije Višeg i Osnovnog suda u Nišu i zamenici Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu.
Predavači na seminaru su bili Saša Živanović bivši načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bojana Paunović sudija Apelacionog suda u Beogradu.
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Save the children“ u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad
Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Sejv d čildren“ (Save the children) u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.
 
 
Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica - Izvor: Pravosudna akademija
Obuka je održana u hotelu „Vojvodina“ u Novom Sadu, a prisutni su bili policijski službenici iz Novog Sada, kao i sudije i tužioci Višeg i Osnovnog suda i tužilaštva iz Novog Sada.
Predavači na seminaru su bili Saša Živanović bivši načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bojana Paunović sudija Apelacionog suda u Beogradu.