Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Evropskim centrom za sudije i pravnike iz Luksemburga (EIPA), 8. i 9. oktobra 2019. godine, u sali Pravosudne akademije u Beogradu, organizovala radionicu na temu: „Integritet pravosuđa i otpornost na korupciju“. Radionica je organizovana za sudije Višeg suda Beograd i zamenike Višeg javnog tužilaštva Beograd koji su u posebnim odeljenjima za borbu protiv korupcije i koji postupaju u ovim predmetima, kao i za korisnike početne obuke Akademije.

Miroslav Filipović

Zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu


Nazad

Miroslav Filipović

Zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu