Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji nastavlja program obuke nosilaca javnotužilačkih funkcija. 23. maja 2019. u Novom Sadu u zgradi Apelacionog suda, održana je radionica koja se odnosila na primenu Zakonika o krivičnom postupku i ovlašćenja javnog tužioca u odnosu na policiju sa posebnim osvrtom na dokaznu radnju uviđaja i unapređenje znanja javnih tužilaca i policije iz oblasti kriminalistike.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji nastavlja program obuke nosilaca javnotužilačkih funkcija. 23. maja 2019. u Novom Sadu u zgradi Apelacionog suda, održana je radionica koja se odnosila na primenu Zakonika o krivičnom postupku i ovlašćenja javnog tužioca u odnosu na policiju sa posebnim osvrtom na dokaznu radnju uviđaja i unapređenje znanja javnih tužilaca i policije iz oblasti kriminalistike.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji nastavlja program obuke nosilaca javnotužilačkih funkcija za primenu Zakonika o krivičnom postupku i ovlašćenja javnog tužioca u odnosu na policiju sa posebnim osvrtom na dokaznu radnju uviđaja i unapređenje znanja javnih tužilaca iz oblasti kriminalistike.
 
ZКP – dokazna radnja uviđaja i izuzimanje mikrotragova prilikom forenzičke obrade lica mesta - Izvor: Pravosudna akademija
Obukom su obuhvaćeni i forenzički tehničari svih policijskih uprava sa teritorije Republike Srbije na temu forenzičke obrade lica mesta u skladu sa novouspostavljenom metodologijom obavljanja pojednih vrsta veštačenja, koja je proistekla kao finalni razultat Tvining projekta pod nazivom “Borba protiv organizovanog kriminala, komponenta 2“.
Ova potreba definisana je i u okviru Preporuka iz izveštaja eksperata iz forenzičkih centara u Visbadenu i Minhenu, a nakon implementacije pomenutog projekta.
Radionica je održana 24. aprila 2019.g. u hotelu „M“ u Beogradu a predavači su bili dr Jasmina Кiurski zamenik Republičkog javnog tužioca, dr Nataša Radosavljević-Stevanović načelnik Odeljenja za fizičko-hemijska i toksikološka veštačenja Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku, Nataša Momčilović i Jana Antonijević, veštaci za fizičko-hemijska veštačenja Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP-a i Nenad Aranitović šef Odseka za operativnu forenziku Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP-a.

 

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Zlatibor

U saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji u hotelu „Mona“ na Zlatiboru održana je sedma radionica u okviru dvogodišnjeg programa obuke javnih tužilaca i njihovih zamenika koji je usmeren na ovlašćenja javnog tužioca u odnosu na policiju prema Zakoniku o krivičnom postupku sa posebnim osvrtom na dokaznu radnju uviđaja i unapređenje znanja javnih tužilaca iz oblasti kriminalistike.

Pravosudna akademija je 11. i 12. februara 2019. u  Novom Sadu organizovala dvodnevni seminar pod nazivom „Кurs o uviđaju saobraćajnih nezgoda“.