Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Povodom godinu dana od primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, u organizaciji Ministarstva pravde, tima projekta EU „Prevencija i borba protiv korupcije“ i Pravosudne akademije, u Oficirskom domu u Nišu, 10. aprila 2019. održan je Antikorupcijski forum na kome su predstavljeni rezultati rada novih antikorupcijskih regionalnih centara.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
Pravosudna akademija u saradnji sa Upravom, uz podršku projekta Delegacije EU, organizuje info sesiju za sudije, tužioce i policijske službenike posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije 12. aprila. Obuka će se održati u prostorijama Pravosudne akademije, Terazije 41.
 

 
Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kako značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koje jedna zemlja treba da ispuni, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Prva preporuka procenjuje rizik od pranja novca i finansiranja terorizma. Republika Srbija je sveobuhvatnu procenu sprovela 2018. godine. U proceni je učestvovalo 154 predstavnika institucija iz državnog i privatnog sektora. Učesnici u proceni rizika bili su i predstavnici sudova, tužilaštava i policije.
S obzirom na to da je ocenjeno da nosioci pravosudnih funkcija i policijski službenici nisu na sveobuhvatan način upoznati sa procenjenim rizicima, Pravosudna Akademija, u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca, organizuje infosesije za sudije, tužioce i policijske službenike posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, kako bi se na neposredan način upoznali sa procenjenim rizicima.
Obuka se organizuje 12. aprila 2019. godine, u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Кorisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi КPMG.  
Na obuci će biti predstavljena Procena rizika od pranja novca, biće reči i o proceni pretnji od pranja novca, govoriće se o proceni ranjivosti nacionalnog sistema od pranja novca, a učesnici obuke će razgovarati i o proceni ranjivosti finansijskog i nefinansijskog sektora od pranja novca.
Vlada Republike Srbije je 31. maja 2018. godine usvojila Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Jedna od sesija na ovoj obuci biće posvećena i upoznavanju nosilaca pravosudnih funkcija sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma, koji je usvojila je Vlada Srbije, a koji je objavljen je u Službenom glasniku (broj 55/18) 16. jula 2018. godine. Procena rizika pred institucije stavlja zadatke sa ciljem da se određene rizici ako ne otklone, onda umanje.
Обука се организује 12. априла 2019. године, у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.  
На обуци ће бити представљена Процена ризика од прања новца, биће речи и о процени претњи од прања новца, говориће се о процени рањивости националног система од прања новца, а учесници обуке ће разговарати и о процени рањивости финансијског и нефинансијског сектора од прања новца.
Влада Републике Србије је 31. маја 2018. године усвојила Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма. Једна од сесија на овој обуци биће посвећена и упознавању носилаца правосудних функција са Акционим планом за спровођење препорука из процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма, који је усвојила је Влада Србије, а који је објављен је у Службеном гласнику (број 55/18) 16. јула 2018. године. Процена ризика пред институције ставља задатке са циљем да се одређене ризици ако не отклоне, онда умање.
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
U organizaciji Pravosudne akademije, a uz pomoć tima projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ koji je finansiran iz pretpristupnih fondova IPA 2013 programa EU za Srbiju, 18. aprila je u hotelu Museum održana radionica.
 


Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije - Izvor: Pravosudna akademija

Tema radionice je bila primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – Analiza sudske prakse koruptivnih predmeta u drugom stepenu, sporna pitanja sudija iz prvog stepena.

Radionica je bila namenjena sudijama apelacionih sudova u cilju razmene dosadašnjih iskustava u primeni Zakona i diskusije na teme:

  • Ispitivanje optužnih akata
  • Dileme u pogledu prihvatanja posrednih dokaza i neujednačena praksa
  • Prečesto korišćenje posebnih dokaznih radnji
  • Mogućnost upotrebe dokaza koji se koriste u postupku privremenog oduzimanja imovine u krivičnom postupku
  • Status forenzičara
U okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ u hotelu „Slatina“ u Vrnjačkoj Banji 07-08. marta 2019. se organizuje dvovnevna radionica na temu Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – aktuelna pitanja.
 
 
 
Radionica o primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije - Izvor: Pravosudna akademija
Pomenuti projekat je finansiran iz pretpristupnih fondova IPA 2013 programa EU za Srbiju.
Radionica se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom.
Obuka je namenjena sudijama Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim sudovima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Кraljevu.
Cilj radionice je da sudije razmene dosadašnja iskustva i razgovaraju o aktuelnim temama:
  • Ispitivanje optužnih akata
  • Pitanje dekriminalizacije krivičnog dela „Zloupotreba u privredi“
  • Ocena posrednih dokaza i ujednačavanje prakse
  • Uloga finansijskih forenzičara
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U okviru projekta Jačanje pravosudne saradnje, međusobnog povjerenja i kapaciteta institucija za edukaciju pravosuđa u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao nosiocima projekta, i sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, realizuje se drugo savetovanje za sudije i tužioce iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Dvodnevno savetovanje na temu organizovanog kriminala i terorizma se organizuje u utorak 9. i sredu 10. aprila u Beogradu u prostorijama Pravosudne akademije za sudije, tužioce i predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova.