Autor: Podrška slobodi izražavanja u Srbiji: Sporazum o grantu potpisan sa Pravosudnom akademijom
Lokacija: Beograd
Izvor: Support to freedom of expression in Serbia: Grant agreement signed with Judicial Academy
Izvor: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/support-to-freedom-of-expression-in-serbia-grant-agreement-signed-with-judicial-academy

23. aprila 2020, Beograd - Potpisan je sporazum o grantu između zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)“ i Pravosudne akademije Republike Srbije (PARS). Zajedničkim aktivnostima, od maja 2020. do decembra 2021. godine, sudijama i tužiocima biće omogućene detaljne obuke o slobodi izražavanja, posebno o zaštiti novinara, što će osigurati usklađivanje prakse domaćih sudova sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš, Кragujevac, Novi Sad, Beograd

Nastavak planiranih obuka i promovisanje standarda za zaštitu slobode izražavanja i slobode medija na nacionalnom nivou ostaju prioritet za Evropsku uniju, Savet Evrope i Pravosudnu akademiju Republike Srbije. Кako bi se osigurala bezbednost svih učesnika, u 2020. godini Pravosudna akademija i njeni partneri sa projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)" nastavili su rad kroz organizovanje onlajn obuka.