Autor: Pravosudna akademija

Кao rezultat dobre prošlogodišnje saradnje, i pozitivnih rezultata seminara, Pravosudna akademija je u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za 40 učesnika 17. i 18. decembra 2019. godine organizovala dvodnevnu radionicu na temu: „Direktna primena standarda Ujedinjenih nacija u oblasti zaštite ljudskih prava“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Ečka
Timovi Pravosudne akademije i projekta EU za Srbiju - „Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, organizovali su dvodnevnu radionicu u Ečkoj za pripadnike info-službi za medijaciju iz dvadesetak sudova sa područja cele Srbije.
 
 
Efikasan rad info-službi za medijaciju u sudovima - Izvor: Pravosudna akademija
Prvog dana radionice, predstavnici info-službi su predstavili rezultate rada i dobru praksu, a drugog dana su održana predavanja na sledeće teme:
 • Organizacija rada info-službe
 • Procedure i formulari koji se koriste u info-službama
 • Interna i eksterna koordinacija
 • Promocija info-službi za medijaciju

Predavači na ovoj obuci su bili: Nebojša Đuričić sudija Drugog osnovnog suda Beograd, Sanja Кostić sudija Višeg suda u Nišu, Milica Zlatković sudija Apelacionog suda u Nišu i Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
Pravosudna akademija je 15. marta, u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu, u skladu sa godišnjim programom obuke za 2019. godinu, organizovala radionicu pod nazivom „Napredna obuka za odnose sa javnošću – prezentacija medijacije u medijima“.
 
 
Napredna obuka za odnose sa javnošću – prezentacija medijacije u medijima - Izvor: Pravosudna akademija
Radionici su prisustvovali predsednici i portparoli osnovnih i viših sudova sa teritorije beogradske apelacije, kao i rukovodioci info službi za medijaciju.
Cilj radionice je bio da polaznici steknu znanja i napredne veštine za promociju medijacije, posebno u medijima i u odnosima sa javnošću, kao i da budu što efikasniji u vezi sa uspešnim funkcionisanjem medijacije kako bi se smanjio broj predmeta i podigla efikasnost u radu sudova.

Predavač na ovoj obuci bila je Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
U organizaciji Pravosudne akademije, a uz pomoć tima projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ koji je finansiran iz pretpristupnih fondova IPA 2013 programa EU za Srbiju, 18. aprila je u hotelu Museum održana radionica.
 


Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije - Izvor: Pravosudna akademija

Tema radionice je bila primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – Analiza sudske prakse koruptivnih predmeta u drugom stepenu, sporna pitanja sudija iz prvog stepena.

Radionica je bila namenjena sudijama apelacionih sudova u cilju razmene dosadašnjih iskustava u primeni Zakona i diskusije na teme:

 • Ispitivanje optužnih akata
 • Dileme u pogledu prihvatanja posrednih dokaza i neujednačena praksa
 • Prečesto korišćenje posebnih dokaznih radnji
 • Mogućnost upotrebe dokaza koji se koriste u postupku privremenog oduzimanja imovine u krivičnom postupku
 • Status forenzičara
U okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ u hotelu „Slatina“ u Vrnjačkoj Banji 07-08. marta 2019. se organizuje dvovnevna radionica na temu Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – aktuelna pitanja.
 
 
 
Radionica o primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije - Izvor: Pravosudna akademija
Pomenuti projekat je finansiran iz pretpristupnih fondova IPA 2013 programa EU za Srbiju.
Radionica se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom.
Obuka je namenjena sudijama Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim sudovima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Кraljevu.
Cilj radionice je da sudije razmene dosadašnja iskustva i razgovaraju o aktuelnim temama:
 • Ispitivanje optužnih akata
 • Pitanje dekriminalizacije krivičnog dela „Zloupotreba u privredi“
 • Ocena posrednih dokaza i ujednačavanje prakse
 • Uloga finansijskih forenzičara