Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad
Pravosudna akademija je u saradnji Ministarstvom pravde i timom projekta „Prevencija u borbi protiv korupcije“ koji finansira kancelarija EU u Srbiji, 20. maja 2019. godine u Novom Sadu u Apelacionom sudu, organizovala seminar na istoimenu temu.
 

Profesionalna etika - prevencija i borba protiv korupcije - Izvor: Pravosudna akademija

Obuka je organizovana za sudije i sudijske pomoćnike sa područja novosadske apelacije.

Obukom su obuhvaćene sledeće teme:

  • Кompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema u praksi
  • Primena etičkog kodeksa u rešavanju etičkih dilema
  • Prevencija i rešavanje rizičnih situacija za nastanak korupcije
  • Кorupcija i antikorupcijske alatke
  • Odgovornost za etičko postupanje

Predavači na ovoj obuci su bile eksperti za oblast etike: Mirjana Golubović iz Pravosudne akademije i Tamara Tomašević - Prevencija u borbi protiv korupcije.