Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

AIRE Centar (Saveti za individualna prava u Evropi) i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) predstavili su danas Pravosudnoj akademiji u Beogradu „Priručnik o delotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima“, kao i „Priručnik za obuku – Instrumenti i najbolje prakse u međunarodnoj saradnji za oduzimanje imovinske koristi“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija u saradnji sa Mehanizmom tužilaštva UN (Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove), organizovala je petodnevnu obuku, u periodu od 8. do 12. aprila 2019. Godine pod nazivom: “Praktična obuka o istraživanju i krivičnom gonjenju seksualnog nasilja vezanog za sukobe kao međunarodnog zločina”. Obuka je održana u hotelu Moskva u Beogradu.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 19. novembra 2019. godine u Novom Sadu organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 3. decembra 2019. godine organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”. Seminar je organizovan za predstavnike lokalne samouprave sa područja Beograda.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 16. decembra 2019. godine organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”. Seminar je organizovan za predstavnike lokalne samouprave sa područja Beograda.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Кancelarija za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Misijom OEBS 1. oktobra 2020. godine putem Zum aplikacije održala četrnaesti koordinacioni sastanak predstavnika državnih organa i organizacija civilnog društva u cilju uspostavljanja budućeg mehanizma borbe protiv zločina iz mržnje u Republici Srbiji.

Autor: Pravosudna akademija

Кao rezultat dobre prošlogodišnje saradnje, i pozitivnih rezultata seminara, Pravosudna akademija je u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za 40 učesnika 17. i 18. decembra 2019. godine organizovala dvodnevnu radionicu na temu: „Direktna primena standarda Ujedinjenih nacija u oblasti zaštite ljudskih prava“.