Autor: Pravosudna akademija

Polaznice obuke Pravosudne akademije Brankica Todorović, Кatarina Simin i Milica Mihić napisale su članak na temu: "Pravo na pristup pravdi u Srbiji za vreme korona virusa", koji je objavljen na UNODC veb-sajtu. Podsećamo, Brankica Todorović, Кatarina Simin i Milica Mihić, predvođene mentorkom Mirjanom Golubović i sudijom Mirjanom Ilić, osvojile su drugo mesto u polufinalnoj grupi posvećenoj temi „Sudijska etika i profesionalno ponašanje“ u okviru THEMIS 2020 takmičenja koje organizuje Evropska mreža za edukaciju sudija (EJTN). Osvajanjem drugog mesta u svojoj grupi, srpski tim ušao je u finale THEMIS 2020 takmičenja koje će se održati u onlajn formi početkom decembra 2020. godine.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš, Кragujevac, Novi Sad, Beograd

Nastavak planiranih obuka i promovisanje standarda za zaštitu slobode izražavanja i slobode medija na nacionalnom nivou ostaju prioritet za Evropsku uniju, Savet Evrope i Pravosudnu akademiju Republike Srbije. Кako bi se osigurala bezbednost svih učesnika, u 2020. godini Pravosudna akademija i njeni partneri sa projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)" nastavili su rad kroz organizovanje onlajn obuka.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Studenti treće godine andragogije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su u okviru redovnih obaveza na predmetu Politike i sistemi obrazovanja odraslih u četvrtak, 17. decembra 2020. godine prisustvovali stručnoj poseti Pravosudnoj akademiji. Shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i merama za sprečavanje širenja virusa poseta je organizovana virtuelno, putem zum aplikacije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Savetom Evrope dana 22. januara 2021. god. održala onlajn sesiju na temu „Borba protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima“, koja je ujedno i predstavljala poslednju aktivnost u okviru Help kursa, započetog sredinom oktobra prošle godine. Kurs su pohađali sudije osnovnih, viših, apelacionih, prekršajnih kao i Prekršajnog apelacionog suda, zamenici osnovnih, viših javnih tužilaštava, zamenica Republičkog javnog tužilaštva ali i predstavnici Pravosudne akademije.

  • 1
  • 2