Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Na osnovu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) i Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) direktor Pravosudne akademije dana 17.03.2020. godine, doneo je odluku o radu zaposlenih u Pravosudnoj akademiji