Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

U Apelacionom sudu u Novom Sadu, dana 20. novembra 2019. godine, u organizaciji Pravosudne akademije a uz podršku USAID Projekta vladavine prava i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Obuci su prisustvovale sudije privrednih sudova sa teritorije novosadske apelacije, kao i javni izvršitelji.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija u Novom Sadu je, u saradnji sa timom projekta Alterfakt i USAID, u Apelacionom sudu 24.05.2019. godine organizovala seminar za sudijske saradnike sa područja novosadske apelacije. Tema seminara je bila „Izrada nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije“ a svrha je bila obučiti saradnike pisanju nacrta sudskih odluka.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija u Novom Sadu je, u saradnji sa timom projekta Alterfakt i USAID, u Apelacionom sudu 24.05.2019. godine organizovala seminar za sudijske saradnike sa područja novosadske apelacije. Tema seminara je bila „Izrada nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije“ a svrha je bila obučiti saradnike pisanju nacrta sudskih odluka.

Author: Judicial Academy
Location: Novi Sad
On 14 March 2019, the Judicial Academy and the Project EU for Serbia - Support to the Supreme Court of Cassation organized at the Appelate Court in Novi Sad a training entitled Judicial Skills 2 – Case Management.
 
 
 
Judicial skills 2 – Case management - Source: Judicial Academy
The training was intended for judges of executive departmetns of the basic courts in the Novi Sad appelate jurisdiction, and the following topics were discussed on the occasion:
 • Backlog reduction and prevention
 • Data management – how to read the court statistics
 • Judge’s individual plan for baclog reduction

The lecturers on this training were Božidar Vujićić, the Judge of the Supreme Court of Cassation and Snežana Andrejević, the Judge (retired) of the Supreme Court of Cassation.

Author: Judicial Academy
Location: Novi Sad
A training entitled Judicial Skills 2 – Case Management, organized by the Judicial Academy and the EU for Serbia – Support to the Supreme Court of Cassation project team was held at the Appellate Court building in Novi Sad on 16 April 2019.
 

 
Judicial Skills 2 – Case Management - Source: Judicial Academy

The training was attended by judges of criminal branches of the basic courts and judges in the first instance from criminal branches of high courts within the jurisdiction of the Novi Sad Appellate Court.

The objective of this training was to present the results of performance of the courts in 2018 regarding solving of the backlog and case management, with a view to plans for the forthcoming period, the requirements under Chapter 23 and CEPEJ reporting requirements.

Biljana Sinanović, a judge of the Supreme Court of Cassation spoke on this training about settling the backlog and how to prevent piling up of cases, as well as on data management and court statistics. Judge Sinanović also presented the methods for development of judge’s individual plan for settling the backlog.

 

 

 

Author: Judicial Academy
Location: Novi Sad
The Judicial Academy, together with the Ministry of Justice organized a training entitled Application of the Law on the Prevention of Domestic Violence at the Appellate Court in Novi Sad on 12 April 2019.
 
 
Law on the Prevention of Domestic Violence - Source: Judicial Academy
The training was attended by judges, deputy public prosecutors, judges of misdemeanour courts from basic courts and high courts, prosecutors’ offices and misdemeanour courts within the Novi Sad Appellate Court jurisdiction.
The topics discussed during the training included:
 • International and the latest European standards against domestic violence;
 • The Law on the Prevention of Domestic Violence – action by competent government bodies i.e. the law enforcement, prosecutors’ offices and the courts;
 • Risk assessment;
 • Special insight into victims of violence, urgent measures and multi-sectoral cooperation through work of the Coordination and cooperation group of contact persons.

The lecturers on this training were Olivera Pejak-Prokeš, an Appellate Court judge in Novi Sad and Slobodan Josimović, Deputy Public Prosecutor in Novi Sad.

Author: Judicial Academy
Location: Novi Sad
The Judicial Academy, together with the Ministry of Justice organized a training entitled the Law on the Prevention of Domestic Violence. The training was held at the Appellate Court in Novi Sad on 19 April 2019.
 

 
Law on the Prevention of Domestic Violence - Source: Judicial Academy
The training was attended by judges, deputy public prosecutors of Basic Courts and High Courts and Prosecutor’s Offices within the Novi Sad Appellate Court jurisdiction.
The topics discussed during the training included:
 • International and the latest European standards against domestic violence;
 • The Law on the Prevention of Domestic Violence – action by competent government bodies i.e. the law enforcement, prosecutor’s offices and the courts;
 • Risk assessment with a special insight into victims of violence;
 • Urgent measures;
 • Multi-sectoral cooperation through work of the Coordination and cooperation group of contact persons.

The lecturers on this training were Olivera Pejak-Prokeš, an Appellate Court judge in Novi Sad and Marica Dujin, Deputy Appellate Public Prosecutor in Novi Sad.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad
Pravosudna akademija je 17. maja 2019. godine u okviru redovnog programa održala seminar na temu „Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom“. Obuka je održana u zgradi Apelacionog suda u Novom Sadu u Velikoj raspravnoj sali Višeg suda na trećem spratu.
 
 
Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom - Izvor: Pravosudna akademija

Seminar predstavlja osnovnu obuku radi sticanja sertifikata o posebnim znanjima u vezi sa maloletnicima kao učiniocima krivičnih dela i maloletnicima oštećenih krivičnim delom, a organizovan je za sudije, tužioce i zamenike tužilaca sa područja novosadske apelacije.

Na seminaru su predstavljene sledeće teme:

 • Materijalno pravo u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica; izbor i izricanje krivičnih sankcija prema maloletnicima
 • Procesne odredbe iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i njihova primena u praksi
 • Evropska konvencija o ljudskim pravima sa osvrtom na koncept „Pravosuđe po meri deteta“ kao i napomene i razlozi za donošenje novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku.

Predavači na ovoj obuci su bili prof. dr Milan Škulić profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije, dr Ivana Stevanović direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i članica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije i Nenad Vujić direktor Pravosudne akademije.

Author: Judicial Academy
Location: Novi Sad

The Judicial Academy organised training entitled Mentorship-2nd Cycle of Training. The training was organised at the Appellate Court premises in Novi Sad on 30 May and 31 May.

Author: Judicial Academy
Location: Novi Sad

The Judicial Academy organised training entitled Mentorship-2nd Cycle of Training. The training was organised at the Appellate Court premises in Novi Sad on 30 May and 31 May.