Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

AIRE Centar (Saveti za individualna prava u Evropi) i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) predstavili su danas Pravosudnoj akademiji u Beogradu „Priručnik o delotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima“, kao i „Priručnik za obuku – Instrumenti i najbolje prakse u međunarodnoj saradnji za oduzimanje imovinske koristi“.

Author: Judicial Academy
Location: Nis

On the occasion of one year of enforcement of the Law on Organization and Jurisdiction of State Authorities in Combating Organized Crime, Terrorism and Corruption, an Anti-Corruption Forum, organized by the Ministry of Justice, a team of the EU Project Prevention and Fight against Corruption was held at the Officers’ Club in Nis on 10 April 2019, where the results of new anti-corruption regional centres were presented.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Povodom godinu dana od primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, u organizaciji Ministarstva pravde, tima projekta EU „Prevencija i borba protiv korupcije“ i Pravosudne akademije, u Oficirskom domu u Nišu, 10. aprila 2019. održan je Antikorupcijski forum na kome su predstavljeni rezultati rada novih antikorupcijskih regionalnih centara.

Author: Judicial Academy
Location: Belgrade

On 30 Oct. 2019, in Holiday Inn Hotel in Belgrade, the Judicial Academy, in cooperation with the OSCE Mission to Serbia, continued with the programme of training of public prosecutor office holders in the application of the Criminal Procedure Code, by holding the Round Table on the topic of application of the principle of opportunity of criminal prosecution. For the purpose of application of this principle, the Manual was presented at the Round Table, which provides clear and precise instructions to the first-instance prosecutors for the application of this principle whereby uniform application of this principle in all the first-instance prosecutor’s offices is enabled.

Author: Judicial Academy
Location: Belgrade

By virtue of the Decree on State of Emergency Measures (the Official Gazette of the RoS, No. 31/20) and the Decree on Organization of Work by Employers during the State of Emergency (the Official Gazette of the RoS, No. 31/20), on 17 March 2020, the Director of the Judicial Academy issued the Decision on the work of the employees at the Judicial Academy.

Author: The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
Location: Belgrade
Source: http://europa.rs/

The COVID-19 pandemic has changed the way of everyday functioning of all of us to a large degree. We often cannot help feeling that we are missing some important opportunities in the work, on travels, in education … But the truth is that a crisis is always also an opportunity for innovation. Thus, during the state of emergency due to the COVID-19 epidemic, the primary and secondary school pupils attend the distance learning programmes, which are broadcast on the channel three of the Radio and Television of Serbia, which has largely been enabled by the funds of the European Union.
On 30 March, the beneficiaries of the Judicial Academy of the Republic of Serbia also joined the pupils in the use of the digital platforms for the provision of instruction.

Author: Judicial Academy
Location: Belgrade

As of 2017, the Judicial Academy, in cooperation with the EU and the USAID projects, has been developing new applications in order to improve the methodology of implementation of the adopted curricula and to introduce innovative methods of work, such as „distance training“. The new equipment that the Judicial Academy got through the EU–IPA project by the end of 2019 enabled setting up of the Data Centre for the support to the developed applications..

Reč direktora

"Izazovi koji se stavljaju pred pravosuđe u procesu evropskih integracija, pre svega, neophodnost usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravom EU i opšteprihvaćenim standardima, uvođenje novih instituta i njihova primena u postupanju, posebno motivišu Pravosudnu akademiju da svoj rad stalno unapređuje i u programe obuke uvodi moderne metode učenja.

Efikasno, stručno i transparentno pravosuđe prepoznati su kao osnovne vrednosti kojima kao društvo težimo. Značaj koji se na tom putu daje kvalitetu, profesionalnom pristupu i integritetu opredeljuju Pravosudnu akademiju u radu.

Pravosudna akademija doprinosi unapređenju kredibiliteta pravosudnog sistema u celini. Zajedničkim radom gradimo profesionalno, nezavisno i nepristrasno pravosuđe, koje je efikasno u postupanju i odgovorno u svom radu, a za koje se svi zalažemo."


Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije

Nenad Vujić, rođen je 26. oktobra 1966. godine u Loznici.

Pravni fakultet završio u Beogradu, gde je položio i pravosudni ispit. Od januara 2010. godine obavlja funkciju direktora Pravosudne akademije u Beogradu.

Od 2013. godine član, a od 29. decembra 2017. predsednik Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa.

Specijalista za ljudska i manjinska prava, prava izbeglica i raseljenih lica, kao i prava sindikata.

Radno i praktično iskustvo

U periodu od septembra 2005. do decembra 2009.godine obavljao funkciju direktora Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje.

Od januara 2004.godine do septembra 2005. vršio funkciju koordinatora za ljudska prava u Pravosudnom centru za obuku i stručno usavšavanje. U okviru toga bio i član radne grupe za usklađivanje zakona SCG zakonima EU.

Od decembra 2001.godine do kraja decembra 2003. obavljao dužnost pravnog savetnika i rukovodioca kancelarije Norveškog centra za izbeglice (projekat ljudskih prava), Niš.

Od maja 2001.godine do decembra 2001. radio kao pravni savetnik i zamenik šefa kancelarije Norveškog centra za izbeglice (projekat ljudskih prava), Kraljevo.

Od aprila 2000.godine do maja 2001. obavljao funkciju pravnog savetnika i koordinatora mobilnih legalnih timova u Norveškom izbegličkom centru (projekat ljudskih prava), Kraljevo.

Od oktobra 1999. godine do aprila 2000.godine radio kao pravni savetnik u Fondu za humanitarno pravo. Pružao pravnu pomoć izbeglicama, raseljenim licima, kao i vodio istragu i izveštavanje o nestanku Srba i kidnapovanih ljudi. Bio zadužen i za kontrolu prava etničkih manjina.

Godine 1997 i 1998 radio kao pravni savetnik u Jugoslovenskom pravnom odboru za ljudska prava u Beogradu.

Pored visokog obrazovanja, radnog i praktičnog iskustva takođe je pohađao mnogobrojne stručne seminare, kurseve i obuke:

- Seminar EU konvencije o osnovnim ljudskim pravima;

- sindikalni kursevi u organizaciji sindikata - sponzorisani od strane Američko organizacionog sindikata, AFL/CIO;

- seminar o izbornim sistemima koje organizuje IFES – Međunarodna fondacija za izborne sisteme)

 

Publikacije

Objavio veliki broj eseja, naučnih radova kao i analiza. Od kojih su neki:

- Godišnji izveštaj o izbeglicama i interno raseljenim licima u Srbiji u 2004, 2005, 2006, 2007. godini;

- Zakon o maloletnicima i praksa u Srbiji, 2012.godine;

- Analiza ‘’Obuka sudija u Republici Srbiji na članovima 5 i 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima’’ za Savet Evrope, itd.

 

Istorijat Akademije

U međunarodnim dokumentima, kako Ujedinjenih nacija tako i Saveta Evrope, ističe se uska povezanost početne i stalne obuke sa nezavisnošću i efikasnošću ukupnog pravosudnog sistema. Stoga je Republika Srbija, kao članica ovih organizacija, preuzela i obaveze koje iz tih međunarodnih dokumenata proizilaze.

Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje osnovan je 2002. godine, a 2010. godine prerasta, u, po mnogo čemu, jedinstvenu obrazovnu insituciju, potvrđenu donošenjem zakona o Pravosudnoj akademiji.

Osnivanjem Pravosudne akademije stvoren je jasan institucionalni okvir kojim se uređuje obuka u cilju daljeg razvijanja modernog, efikasnog i nepristrasnog pravosuđa, ali i uspostavlja važan objektivni kriterijum prilikom izbora i napredovanja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Pod današnjim imenom, Pravosudna akademija, intentzivno radi na posebnim obukama i kontinuiranom unapređenju profesionalnih znanja i veština, ne samo sudija i tužilaca u Srbiji, već velikim delom i drugih zaposlenih u pravosuđu.

 • Vizija

  Nezavisno, nepristrasno, profesionalno, efikasno i odgovorno pravosuđe.

 • Misija

  Stvaranje uslova za razvoj stučnosti nosilaca pravosudnih funkcija kroz uspostavljene jasne, merljive i objektivne kriterijume za izbor i napredovanje i njihovu obuku i usavršavanje, u skladu sa osnovnim vrednostima i principima na kojima se zasniva pravosudni sistem.

 • Cilj

  Izrada i sprovođenje programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu, radi sticanja novih i unapređenja stečenih znanja, posebnih sposobnosti i veština, kao doprinos jačanju profesionalnog i odgovornog pravosudnog sistema.

Osnovne vrednosti u radu Pravosudne akademije
 • Stručnost

 • Posvećenost

 • Odgovornost

 • Integritet

 • Transparentnost

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Na osnovu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) i Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) direktor Pravosudne akademije dana 17.03.2020. godine, doneo je odluku o radu zaposlenih u Pravosudnoj akademiji