Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Lokacija: Beograd

Centar za policijsku obuku, Sektora za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova, primio je od CEPOL-a (EU agencije za obuku organa za sprovođenje zakona) poziv za učešće predstavnika organa za sprovođenje zakona na onlajn vebinarima:

Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Lokacija: Beograd

Centar za policijsku obuku, Sektora za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova, primio je od CEPOL-a (EU agencije za obuku organa za sprovođenje zakona) poziv za učešće predstavnika organa za sprovođenje zakona na onlajn webinaru.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U okviru projekta Jačanje pravosudne saradnje, međusobnog povjerenja i kapaciteta institucija za edukaciju pravosuđa u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao nosiocima projekta, i sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, realizuje se drugo savetovanje za sudije i tužioce iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Dvodnevno savetovanje na temu organizovanog kriminala i terorizma se organizuje u utorak 9. i sredu 10. aprila u Beogradu u prostorijama Pravosudne akademije za sudije, tužioce i predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Sejv d čildren“ (Save the children) u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Sejv d čildren“ (Save the children) u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslovava. Tema obuke je bila „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Sejv d čildren“ (Save the children) u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslovava. Tema obuke je bila „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.
 

 
Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica - Izvor: Pravosudna akademija
Seminar je održan 19. aprila 2019. godine u hotelu „Majplejs“ (My place) u Nišu, a prisutni su bili policijski službenici iz Niša, sudije Višeg i Osnovnog suda u Nišu i zamenici Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu.
Predavači na seminaru su bili Saša Živanović bivši načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bojana Paunović sudija Apelacionog suda u Beogradu.
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa u saradnji sa organizacijom ”Sejv d čildren” (Save the children) kroz projekat „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Save the children“ u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad
Pravosudna akademija je u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Sejv d čildren“ (Save the children) u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“ organizovala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica na internetu“.
 
 
Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica - Izvor: Pravosudna akademija
Obuka je održana u hotelu „Vojvodina“ u Novom Sadu, a prisutni su bili policijski službenici iz Novog Sada, kao i sudije i tužioci Višeg i Osnovnog suda i tužilaštva iz Novog Sada.
Predavači na seminaru su bili Saša Živanović bivši načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bojana Paunović sudija Apelacionog suda u Beogradu.