Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Povodom godinu dana od primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, u organizaciji Ministarstva pravde, tima projekta EU „Prevencija i borba protiv korupcije“ i Pravosudne akademije, u Oficirskom domu u Nišu, 10. aprila 2019. održan je Antikorupcijski forum na kome su predstavljeni rezultati rada novih antikorupcijskih regionalnih centara.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 19. novembra 2019. godine u Novom Sadu organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 3. decembra 2019. godine organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”. Seminar je organizovan za predstavnike lokalne samouprave sa područja Beograda.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 16. decembra 2019. godine organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”. Seminar je organizovan za predstavnike lokalne samouprave sa područja Beograda.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

U Apelacionom sudu u Nišu, dana 7. oktobra 2019. godine u organizaciji Pravosudne akademije, a uz podršku USAID projekta vladavine pravaMinistarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje 1. januara 2020. godine. Obuci su prisustvovale sudije privrednih, viših i osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije, kao i javni izvršitelji.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

U Apelacionom sudu u Nišu, dana 8. novembra 2019. godine, u organizaciji Pravosudne akademije a uz podršku USAID projekta „Vladavine prava“ i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Obuci su prisustvovale sudije osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije, kao i javni izvršitelji.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

U Hotelu Šumarice u Кragujevcu, dana 15. novembra 2019. godine, u organizaciji Pravosudne akademije a uz podršku USAID projekta „Vladavine prava“ i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Obuci su prisustvovale sudije osnovnih sudova sa teritorije kragujevačke apelacije, kao i javni izvršitelji.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad

U Apelacionom sudu u Novom Sadu, dana 20. novembra 2019. godine, u organizaciji Pravosudne akademije a uz podršku USAID Projekta vladavine prava i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana je obuka povodom izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Obuci su prisustvovale sudije privrednih sudova sa teritorije novosadske apelacije, kao i javni izvršitelji.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, danas je u organizaciji Pravosudne akademije, uz podršku USAID projekta Vladavine prava i Ministarstva pravde Republike Srbije, održana prva od deset predviđenih obuka namenjenih sudijama i javnim izvršiteljima, povodom izmenjenog pravnog okvira u oblasti izvršenja i obezbeđenja koji počinje da se primenjuje  1. januara 2020. godine.