Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Ečka
Timovi Pravosudne akademije i projekta EU za Srbiju - „Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“, organizovali su dvodnevnu radionicu u Ečkoj za pripadnike info-službi za medijaciju iz dvadesetak sudova sa područja cele Srbije.
 
 
Efikasan rad info-službi za medijaciju u sudovima - Izvor: Pravosudna akademija
Prvog dana radionice, predstavnici info-službi su predstavili rezultate rada i dobru praksu, a drugog dana su održana predavanja na sledeće teme:
 • Organizacija rada info-službe
 • Procedure i formulari koji se koriste u info-službama
 • Interna i eksterna koordinacija
 • Promocija info-službi za medijaciju

Predavači na ovoj obuci su bili: Nebojša Đuričić sudija Drugog osnovnog suda Beograd, Sanja Кostić sudija Višeg suda u Nišu, Milica Zlatković sudija Apelacionog suda u Nišu i Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad
Pravosudna akademija je 22. marta 2019. u Novom Sadu u prostorijama Apelacionog suda organizovala obuku pod nazivom „Napredna obuka za komunikaciju i odnose sa javnošću - obuka za portparole rukovodioce info službi za medijaciju“.
 
 
 
Napredna obuka za komunikaciju i odnose sa javnošću - Izvor: Pravosudna akademija
 Obuci su prisustvovali predsednici, portparoli i sekretari redovnih sudova sa područja novosadske apelacije.
Na ovoj obuci obrađene su sledeće teme:
 • Predstavljanje programa i ciljeva obuke
 • Promocija medijacije unutar suda
 • Promocija medijacije van suda
 • Promocija medijacije u medijima

Potom su predstavljeni zaključci i urađena evalucija obuke.

Predavač na ovoj obuci bila je Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine iz Pravosudne akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
Pravosudna akademija je 15. marta, u prostorijama Pravosudne akademije u Beogradu, u skladu sa godišnjim programom obuke za 2019. godinu, organizovala radionicu pod nazivom „Napredna obuka za odnose sa javnošću – prezentacija medijacije u medijima“.
 
 
Napredna obuka za odnose sa javnošću – prezentacija medijacije u medijima - Izvor: Pravosudna akademija
Radionici su prisustvovali predsednici i portparoli osnovnih i viših sudova sa teritorije beogradske apelacije, kao i rukovodioci info službi za medijaciju.
Cilj radionice je bio da polaznici steknu znanja i napredne veštine za promociju medijacije, posebno u medijima i u odnosima sa javnošću, kao i da budu što efikasniji u vezi sa uspešnim funkcionisanjem medijacije kako bi se smanjio broj predmeta i podigla efikasnost u radu sudova.

Predavač na ovoj obuci bila je Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac
U organizaciji Pravosudne akademije i Projekta „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ u Кragujevcu je održana obuka na temu ”Strateške smernice za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji”.
 
 
Strateške smernice za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji - Izvor: Pravosudna akademija
Obuci su prisustvovale sudije osnovnih sudova sa područja kragujevačke apelacije.
Cilj obuke i teme koje su obuhvaćene su:
 • Razlozi za donošenje strateškog okvira za unapređenje medijacije i željeno stanje
 • Cilj nacionalnog strateškog okvira za unapređenje primene medijacije
 • Organizacija strateškog okvira (mere za postizanje opštih i posebnih ciljeva, indikatori i analiza efekata tih mera na budžet)
 • Institucionalni okvir reforme i plan za praćenje sprovođenja

Predavači na ovoj obuci su bili Simonida Miloradović zamenik predsednika Apelacionog suda u Кragujevcu, Jelena Deretić pomoćnik ministra u Sektoru za pravosuđe Ministarstva pravde, Dimitrije Šurjanović rukovodilac projekta „EU za Srbiju“, Leonardo D Urso ekspert na projektu „EU za Srbiju - podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ i Blažo Nedić ekspert na projektu „EU za Srbiju - podrška Vrhovnom kasacionom sudu“.