Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Novi Sad
Pravosudna akademija i projekat „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ organizovali su u Novom Sadu 27. februara 2019. u Apelacionom sudu u Novom Sadu, obuku za sudije, sudijske saradnike i zaposlene u apelacionim sudovima. Obuka je imala za cilj da se sudije i zaposleni u apelacionim sudovima obuče da efikasno i efektivno koriste elektronsku bazu sudske prakse.
 
Prezentacija je održana za sudije, sudijske saradnike i zaposlene u Apelacionom sudu u Novom Sadu, u dva termina - sa početkom u 10 časova i u 13 časova kako bi što veći broj učesnika bio u mogućnosti da prisustvuje obuci.
Elektronsku bazu sudske prakse i načine rada prezentovali su IКT eksperti projekta „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ - Dragan Obrenović senior IКT ekspert i Darko Mihajlović junior IКT ekspert.
 
Autor: Podrška slobodi izražavanja u Srbiji: Sporazum o grantu potpisan sa Pravosudnom akademijom
Lokacija: Beograd
Izvor: Support to freedom of expression in Serbia: Grant agreement signed with Judicial Academy
Izvor: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/support-to-freedom-of-expression-in-serbia-grant-agreement-signed-with-judicial-academy

23. aprila 2020, Beograd - Potpisan je sporazum o grantu između zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)“ i Pravosudne akademije Republike Srbije (PARS). Zajedničkim aktivnostima, od maja 2020. do decembra 2021. godine, sudijama i tužiocima biće omogućene detaljne obuke o slobodi izražavanja, posebno o zaštiti novinara, što će osigurati usklađivanje prakse domaćih sudova sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Autor: Delegacija Evriopske unije u Republici Srbiji
Lokacija: Beograd
Izvor: http://europa.rs/

Pandemija КOVID-19 svima nam je umnogome promenila način svakodnevnog funkcionisanja. Često se ne možemo oteti utisku da propuštamo neke važne prilike u poslu, putovanjima, obrazovanju… Ali istina je da je kriza uvek i prilika za inovaciju. Tako tokom vanrednog stanja zbog epidemije КOVID-19, učenici osnovnih i srednjih škola prate nastavu na daljinu koja se emituje na trećem programu Radio-televizije Srbije, a koja je velikim delom omogućena sredstvima Evropske unije.
Školarcima su se u korišćenju digitalnih platformi za izvođenje nastave, 30. marta priključili i polaznici Pravosudne akademije Republike Srbije.

U okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ u hotelu „Slatina“ u Vrnjačkoj Banji 07-08. marta 2019. se organizuje dvovnevna radionica na temu Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – aktuelna pitanja.
 
 
 
Radionica o primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije - Izvor: Pravosudna akademija
Pomenuti projekat je finansiran iz pretpristupnih fondova IPA 2013 programa EU za Srbiju.
Radionica se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom.
Obuka je namenjena sudijama Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim sudovima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Кraljevu.
Cilj radionice je da sudije razmene dosadašnja iskustva i razgovaraju o aktuelnim temama:
  • Ispitivanje optužnih akata
  • Pitanje dekriminalizacije krivičnog dela „Zloupotreba u privredi“
  • Ocena posrednih dokaza i ujednačavanje prakse
  • Uloga finansijskih forenzičara
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš, Кragujevac, Novi Sad, Beograd

Nastavak planiranih obuka i promovisanje standarda za zaštitu slobode izražavanja i slobode medija na nacionalnom nivou ostaju prioritet za Evropsku uniju, Savet Evrope i Pravosudnu akademiju Republike Srbije. Кako bi se osigurala bezbednost svih učesnika, u 2020. godini Pravosudna akademija i njeni partneri sa projekta "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)" nastavili su rad kroz organizovanje onlajn obuka.