Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
U organizaciji Pravosudne akademije i projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, u Informacionom centru Evropske unije (EUIC) u Beogradu, održane su 24. i 25. aprila 2019. godine obuke za sudije i zamenike javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova o značaju profesionalne etike u prevenciji i borbi protiv korupcije.
 
 
Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije - Izvor: Pravosudna akademija
Tokom ove jednodnevne obuke, sudije i zamenici javnih tužilaca stekli su dodatne kompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema i rizičnih situacija u praksi, uz primenu etičkog kodeksa i antikorupcijskih alata. Predavačice su predstavile postojeći relevantni pravni okvir i međunarodne konvencije, rezultate četvrtog kruga GRECO evaluacije koja se odnosila i na sudije i tužioce, kao i najnovija istraživanja o stavovima građana o korupciji.
Obuku su vodile Mirjana Golubović, rukovodilac sektora za krivično pravo Pravosudne akademije, i Tamara Tomašević, ekspert na projektu. One su posebnu pažnju posvetile upravljanju sukobom interesa, prijavi imovine i prihoda, kao i podizanju svesti o uzrocima, posledicama i zamkama korupcije.
Učesnici su posebno istakli značaj interakcije sa predavačima i međusobno, kao i praktičnost obuke, što će im omogućiti da novodobijene alate koriste u svom budućem radu.
Nove obuka o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije biće u narednom periodu održane u Kragujevcu (14. i 15. maj), Novom Sadu (20. i 21. maj) i Nišu (28. i 29. maj).
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

U organizaciji Pravosudne akademije i projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ održana je 14. i 15. maja 2019. godine u hotelu Кragujevac obuka o značaju profesionalne etike u prevenciji i borbi protiv korupcije. Obuci su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac
U organizaciji Pravosudne akademije i projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ održana je 14. i 15. maja 2019. godine u hotelu Кragujevac obuka o značaju profesionalne etike u prevenciji i borbi protiv korupcije. Obuci su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova.
 
 
Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije - Izvor: Pravosudna akademija
Tokom ove obuke, sudije i zamenici javnih tužilaca stekli su dodatne kompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema i rizičnih situacija u praksi, uz primenu etičkog kodeksa i antikorupcijskih alata. Predavačice su predstavile postojeći relevantni pravni okvir i međunarodne konvencije, rezultate četvrtog kruga GRECO evaluacije koja se odnosila i na sudije i tužioce, kao i najnovija istraživanja o stavovima građana o korupciji.
Obuku su vodile Mirjana Golubović rukovodilac sektora za krivično pravo Pravosudne akademije i Tamara Tomašević ekspert na projektu. One su posebnu pažnju posvetile upravljanju sukobom interesa, prijavi imovine i prihoda, kao i podizanju svesti o uzrocima, posledicama i zamkama korupcije.
Učesnici su posebno istakli značaj interakcije sa predavačima i međusobno, kao i praktičnost obuke, što će im omogućiti da novodobijene alate koriste u svom budućem radu.
Nove obuka o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije biće u narednom periodu održane u Novom Sadu (20. i 21. maj) i Nišu (28. i 29. maj).