Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Niš, Кragujevac, Novi Sad

U periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine u organizaciji Pravosudne akademije uz podršku projekta IPA 2016 “EU za Srbiju - podrška Visokom savetu sudstva” biće održano pedeset obuka na temu “Disciplinska odgovornost sudija”.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija i Visoki savet sudstva, uz podršku Projekta IPA 2016 ”EU za Srbiju – Podrška Visokom savetu sudstva“, su 17. i 18. oktobra 2019. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu održali dve obuke na temu ”Disciplinska odgovornost sudija”.

  • 1
  • 2