Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Evropskim centrom za sudije i pravnike iz Luksemburga (EIPA), 8. i 9. oktobra 2019. godine, u sali Pravosudne akademije u Beogradu, organizovala radionicu na temu: „Integritet pravosuđa i otpornost na korupciju“. Radionica je organizovana za sudije Višeg suda Beograd i zamenike Višeg javnog tužilaštva Beograd koji su u posebnim odeljenjima za borbu protiv korupcije i koji postupaju u ovim predmetima, kao i za korisnike početne obuke Akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
Pravosudna akademija u saradnji sa Upravom, uz podršku projekta Delegacije EU, organizuje info sesiju za sudije, tužioce i policijske službenike posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije 12. aprila. Obuka će se održati u prostorijama Pravosudne akademije, Terazije 41.
 

 
Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kako značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koje jedna zemlja treba da ispuni, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Prva preporuka procenjuje rizik od pranja novca i finansiranja terorizma. Republika Srbija je sveobuhvatnu procenu sprovela 2018. godine. U proceni je učestvovalo 154 predstavnika institucija iz državnog i privatnog sektora. Učesnici u proceni rizika bili su i predstavnici sudova, tužilaštava i policije.
S obzirom na to da je ocenjeno da nosioci pravosudnih funkcija i policijski službenici nisu na sveobuhvatan način upoznati sa procenjenim rizicima, Pravosudna Akademija, u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca, organizuje infosesije za sudije, tužioce i policijske službenike posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, kako bi se na neposredan način upoznali sa procenjenim rizicima.
Obuka se organizuje 12. aprila 2019. godine, u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Кorisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi КPMG.  
Na obuci će biti predstavljena Procena rizika od pranja novca, biće reči i o proceni pretnji od pranja novca, govoriće se o proceni ranjivosti nacionalnog sistema od pranja novca, a učesnici obuke će razgovarati i o proceni ranjivosti finansijskog i nefinansijskog sektora od pranja novca.
Vlada Republike Srbije je 31. maja 2018. godine usvojila Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Jedna od sesija na ovoj obuci biće posvećena i upoznavanju nosilaca pravosudnih funkcija sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma, koji je usvojila je Vlada Srbije, a koji je objavljen je u Službenom glasniku (broj 55/18) 16. jula 2018. godine. Procena rizika pred institucije stavlja zadatke sa ciljem da se određene rizici ako ne otklone, onda umanje.
Обука се организује 12. априла 2019. године, у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.  
На обуци ће бити представљена Процена ризика од прања новца, биће речи и о процени претњи од прања новца, говориће се о процени рањивости националног система од прања новца, а учесници обуке ће разговарати и о процени рањивости финансијског и нефинансијског сектора од прања новца.
Влада Републике Србије је 31. маја 2018. године усвојила Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма. Једна од сесија на овој обуци биће посвећена и упознавању носилаца правосудних функција са Акционим планом за спровођење препорука из процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма, који је усвојила је Влада Србије, а који је објављен је у Службеном гласнику (број 55/18) 16. јула 2018. године. Процена ризика пред институције ставља задатке са циљем да се одређене ризици ако не отклоне, онда умање.
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
U organizaciji Pravosudne akademije i projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, u Informacionom centru Evropske unije (EUIC) u Beogradu, održane su 24. i 25. aprila 2019. godine obuke za sudije i zamenike javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova o značaju profesionalne etike u prevenciji i borbi protiv korupcije.
 
 
Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije - Izvor: Pravosudna akademija
Tokom ove jednodnevne obuke, sudije i zamenici javnih tužilaca stekli su dodatne kompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema i rizičnih situacija u praksi, uz primenu etičkog kodeksa i antikorupcijskih alata. Predavačice su predstavile postojeći relevantni pravni okvir i međunarodne konvencije, rezultate četvrtog kruga GRECO evaluacije koja se odnosila i na sudije i tužioce, kao i najnovija istraživanja o stavovima građana o korupciji.
Obuku su vodile Mirjana Golubović, rukovodilac sektora za krivično pravo Pravosudne akademije, i Tamara Tomašević, ekspert na projektu. One su posebnu pažnju posvetile upravljanju sukobom interesa, prijavi imovine i prihoda, kao i podizanju svesti o uzrocima, posledicama i zamkama korupcije.
Učesnici su posebno istakli značaj interakcije sa predavačima i međusobno, kao i praktičnost obuke, što će im omogućiti da novodobijene alate koriste u svom budućem radu.
Nove obuka o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije biće u narednom periodu održane u Kragujevcu (14. i 15. maj), Novom Sadu (20. i 21. maj) i Nišu (28. i 29. maj).
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

U organizaciji Pravosudne akademije i projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ održana je 14. i 15. maja 2019. godine u hotelu Кragujevac obuka o značaju profesionalne etike u prevenciji i borbi protiv korupcije. Obuci su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac
U organizaciji Pravosudne akademije i projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ održana je 14. i 15. maja 2019. godine u hotelu Кragujevac obuka o značaju profesionalne etike u prevenciji i borbi protiv korupcije. Obuci su prisustvovale sudije i zamenici javnih tužilaca iz osnovnih, viših i apelacionih sudova.
 
 
Obuke o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije - Izvor: Pravosudna akademija
Tokom ove obuke, sudije i zamenici javnih tužilaca stekli su dodatne kompetencije za prepoznavanje i rešavanje etičkih dilema i rizičnih situacija u praksi, uz primenu etičkog kodeksa i antikorupcijskih alata. Predavačice su predstavile postojeći relevantni pravni okvir i međunarodne konvencije, rezultate četvrtog kruga GRECO evaluacije koja se odnosila i na sudije i tužioce, kao i najnovija istraživanja o stavovima građana o korupciji.
Obuku su vodile Mirjana Golubović rukovodilac sektora za krivično pravo Pravosudne akademije i Tamara Tomašević ekspert na projektu. One su posebnu pažnju posvetile upravljanju sukobom interesa, prijavi imovine i prihoda, kao i podizanju svesti o uzrocima, posledicama i zamkama korupcije.
Učesnici su posebno istakli značaj interakcije sa predavačima i međusobno, kao i praktičnost obuke, što će im omogućiti da novodobijene alate koriste u svom budućem radu.
Nove obuka o profesionalnoj etici u prevenciji i borbi protiv korupcije biće u narednom periodu održane u Novom Sadu (20. i 21. maj) i Nišu (28. i 29. maj).
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

U Pravosudnoj akademiji u Nišu je 12. 13. i 14. novembra održan trodnevni seminar stručnog usavršavanja rukovodilaca Sektora za kontrolu – terenska kontrola, i načelnika regionalnih odeljenja Sektora poreske policije. Ovaj seminar održan je na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji između Pravosudne akademije i Ministarstva finansija – Poreske uprave.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
U organizaciji Pravosudne akademije, a uz pomoć tima projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ koji je finansiran iz pretpristupnih fondova IPA 2013 programa EU za Srbiju, 18. aprila je u hotelu Museum održana radionica.
 


Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije - Izvor: Pravosudna akademija

Tema radionice je bila primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – Analiza sudske prakse koruptivnih predmeta u drugom stepenu, sporna pitanja sudija iz prvog stepena.

Radionica je bila namenjena sudijama apelacionih sudova u cilju razmene dosadašnjih iskustava u primeni Zakona i diskusije na teme:

  • Ispitivanje optužnih akata
  • Dileme u pogledu prihvatanja posrednih dokaza i neujednačena praksa
  • Prečesto korišćenje posebnih dokaznih radnji
  • Mogućnost upotrebe dokaza koji se koriste u postupku privremenog oduzimanja imovine u krivičnom postupku
  • Status forenzičara
  • 1
  • 2