Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je 7. marta u Beogradu, u prostorijama Pravosudne akademije, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je 8. marta u Beogradu, u prostorijama Pravosudne akademije, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".

Pravosudna akademija je 7. marta u Beogradu, u prostorijama Pravosudne akademije, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".
 
 
Osnovne komunikacijske veštine - Izvor: Pravosudna akademija
 
Treningu su prisustvovali predsednici, portparoli i sekretari sudova sa teritorije sve četiri apelacije.
Teme koje su obrađene su bile:
  • Predstavljanje programa i ciljeva obuke
  • Osnovni ciljevi komunikacije, ciljne grupe, poruka i publika
  • Verbalna/neverbalna komunikacija – Javni nastup
  • Pojedinačni javni nastup

Predavač na ovoj obuci bila je Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
Pravosudna akademija je 8. marta u Beogradu, u prostorijama Pravosudne akademije, organizovala obuku pod nazivom „Osnovne komunikacijske veštine, obuka za odnose sa javnošću - obuka za portparole".
 
 
 
Osnovne komunikacijske veštine - Izvor: Pravosudna akademija
 
Treningu su prisustvovali novoizabrani portparoli javnih tužilaštava sa teritorije sve četiri apelacije.
Teme koje su obrađene su bile:
  • Predstavljanje programa i ciljeva obuke
  • Osnovni ciljevi komunikacije, ciljne grupe, poruka i publika
  • Verbalna/neverbalna komunikacija – Javni nastup
  • Pojedinačni javni nastup

Predavač na ovoj obuci bila je Mirjana Golubović načelnik odeljenja za posebna znanja i veštine Pravosudne akademije.

 
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 3. decembra 2019. godine organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”. Seminar je organizovan za predstavnike lokalne samouprave sa područja Beograda.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom pravde 16. decembra 2019. godine organizovala seminar na temu: ”Besplatna pravna pomoć”. Seminar je organizovan za predstavnike lokalne samouprave sa područja Beograda.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd
Pravosudna akademija je u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine - Grupom za sprovođenje CITES Кonvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore organizovala jednodnevnu obuku 11. marta 2019. u Beogradu.

CITES Кonvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore - Izvor: Pravosudna akademija
 
Obuka je bila predviđena za osnovne javne tužioce, njihove zamenike sa područja Beograda i Novog Sada i policijske službenike koji su nadležni za ekološka krivična dela i zaštitu životne sredine.
Predavanje i radionica su trajali oko 4 sata.
Tokom ove obuke učesnici su upoznati sa svim relevatnim ilegalnim tokovima trgovine divljim vrstama, metodama krijumčaranja, istragama vezanim za kriminalne aktivnosti nad divljim vrstama i ilegalnu trgovinu, kao i primerima dobre i loše prakse iz Srbije i inostranstva.
Predavač na ovoj obuci je bio Pavle Jovanović rukovodilac Grupe za sprovođenje CITES Кonvencije Ministarstva za zaštitu životne sredine.
Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Niš, Кragujevac, Novi Sad

U periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine u organizaciji Pravosudne akademije uz podršku projekta IPA 2016 “EU za Srbiju - podrška Visokom savetu sudstva” biće održano pedeset obuka na temu “Disciplinska odgovornost sudija”.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS nastavlja da organizuje drugi ciklus osnovne obuke na temu „Ekološko pravo“ u Beogradu.  

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Dana 18. novembra 2019. godine, u Hotelu Palas u Beogradu, održana je konferencija povodom obeležavanja Evropskog dana zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja. "Pravosudna akademija jedina je institucija nadležna za obuku u pravosuđu. Akademija se zalaže za multisektorski pristup, što podrazumeva zajedničke obuke za predstavnike različitih institucija. To je slučaj sa obukama koje se odnose na organizovani kriminal i korupciju, pranje novca, nasilje u porodici, zaštitu maloletnika, visokotehnološki kriminal i to za sudije, javne tužioce i pripadnike policije“ – istakla je Majda Кršikapa, zamenica direktora Pravosudne akademije, koja se obratila prisutnima na konferenciji.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Evropskim centrom za sudije i pravnike iz Luksemburga (EIPA), 8. i 9. oktobra 2019. godine, u sali Pravosudne akademije u Beogradu, organizovala radionicu na temu: „Integritet pravosuđa i otpornost na korupciju“. Radionica je organizovana za sudije Višeg suda Beograd i zamenike Višeg javnog tužilaštva Beograd koji su u posebnim odeljenjima za borbu protiv korupcije i koji postupaju u ovim predmetima, kao i za korisnike početne obuke Akademije.