<

Objavljen radni tekst Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine

Autor: Ministarstvo pravde
Lokacija: Beograd

Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji radni tekst Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine.

Objavljen radni tekst Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine - Izvor: Foto-arhiv Pravosudne akademije
Objavljen radni tekst Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine - Izvor: Foto-arhiv Pravosudne akademije

Imajući u vidu da su u prethodnom periodu učinjeni brojni reformski koraci u oblasti pravosuđa u cilju daljeg jačanja vladavine prava, Ministarstvo pravde ukazuje da je donošenje nove strategije korak koji je potrebno ispuniti u daljem procesu evropskih integracija i ispunjavanja prelaznih merila definisanih u poglavlju 23.

Ministarstvo pravde podseća da su ključni prioriteti donošenja nove strategije:

  • dalje jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva kroz unapređeni normativni i institucionalni okvir;
  • dalje jačanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija kroz poštovanje etičkih principa, kao i unapređenje odgovornosti pravosudnog sistema kroz jačanje mehanizma odgovornosti sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.
  • Prioritet je i dalje podizanje kvaliteta pravosudnog sistema jačanjem stručnosti i osposobljenosti nosilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih u pravosuđu.

Takođe, nova strategija važna je radi daljeg podizanja nivoa efikasnosti pravosudnog sistema kroz analizu i prilagođavanje pravosudne mreže, smanjenje ukupnog broja nerešenih predmeta i sprečavanje nastanka dodatnih starih predmeta, kao i zbog razvijanja IT sistema u pravosuđu sa ciljem postizanja modernog e-pravosuđa.

Prioritet nove strategije jeste i podizanje stepena poverenja javnosti u rad pravosuđa kroz dostupnost pravosudnih institucija i kontinuiranu transparentnost njihovog rada, što podrazumeva bolju funkcionalnost internet stranica pravosudnih institucija.

 
Članovi radne grupe koji su izradili radni tekst, bili su predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija, kao i strukovnih udruženja – iz Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Državnog veća tužilaca, advokature, Pravosudne akademije, javnobeležničke komore, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, Udruženja sudija i tužilaca, kao i Komore izvršitelja.

Doprinos izradi radnog teksta Nacionalne strategije dali su ugledni nacionalni stručnjaci koji su bili angažovani od strane USAID-ovog projekta „Vladavina prava".

Radni tekst Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine - Maj, 2019

<