<

Održan treći sastanak radne grupe za pripremu radnog teksta Nacionalne strategije razvoja pravosuđa

Autor: Ministarstvo pravde
Lokacija: Beograd

Treći sastanak radne grupe za pripremu radnog teksta Nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine održan je 24. aprila 2019. godine u prostorijama Visokog saveta sudstva.


 
Treći sastanak radne grupe za pripremu radnog teksta Nacionalne strategije razvoja pravosuđa - Izvor: Pravosudna akademija
Članovi radne grupe su nakon razmatranja pristiglih komentara i sugestija, usaglasili prvi radni tekst Strategije. Takođe, na sastanku je dogovoreno da u maju mesecu bude pokrenuta javna rasprava o radnom tekstu, a okrugli stolovi biće organizovani u sedištima Apelacionih sudova u - Beogradu, Кragujevcu, Nišu i Novom Sadu.
Sastanku je predsedavala ministarka pravde Nela Кuburović, a prisustvovali su predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija, kao i strukovnih udruženja – iz Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Državnog veća tužilaca, advokature, Pravosudne akademije, Javnobeležničke komore, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, Udruženja sudija i tužilaca Srbije, Кomore izvršitelja.
Podršku unapređenju efikasnosti pravosuđa u Srbiji pruža USAID kroz projekat „Vladavina prava u Srbiji“.

<