<

Strateške smernice za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

U organizaciji Pravosudne akademije i Projekta „EU za Srbiju - Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ u Кragujevcu je održana obuka na temu ”Strateške smernice za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji”.


 
Strateške smernice za unapređenje primene medijacije u Republici Srbiji - Izvor: Pravosudna akademija
Obuci su prisustvovale sudije osnovnih sudova sa područja kragujevačke apelacije.
Cilj obuke i teme koje su obuhvaćene su:
  • Razlozi za donošenje strateškog okvira za unapređenje medijacije i željeno stanje
  • Cilj nacionalnog strateškog okvira za unapređenje primene medijacije
  • Organizacija strateškog okvira (mere za postizanje opštih i posebnih ciljeva, indikatori i analiza efekata tih mera na budžet)
  • Institucionalni okvir reforme i plan za praćenje sprovođenja

Predavači na ovoj obuci su bili Simonida Miloradović zamenik predsednika Apelacionog suda u Кragujevcu, Jelena Deretić pomoćnik ministra u Sektoru za pravosuđe Ministarstva pravde, Dimitrije Šurjanović rukovodilac projekta „EU za Srbiju“, Leonardo D Urso ekspert na projektu „EU za Srbiju - podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ i Blažo Nedić ekspert na projektu „EU za Srbiju - podrška Vrhovnom kasacionom sudu“.

<