<

Osnovna obuka radi sticanja sertifikata o posebnim znanjima u vezi sa zaštitom uzbunjivača

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je 01. aprila 2019. godine u okviru redovnog programa, a u saradnji sa organizacijom „Pištaljka“ organizovala jednodnevnu obuku pod nazivom „Osnovna obuka radi sticanja sertifikata o posebnim znanjima u vezi sa zaštitom uzbunjivača“. Obuka je održana u biblioteci Pravosudne akademije u Beogradu.


 
Osnovna obuka radi sticanja sertifikata o posebnim znanjima u vezi sa zaštitom uzbunjivača - Izvor: Pravosudna akademija
Obuci su prisustvovale sudije Apelacionog, Višeg i Osnovnih sudova iz Beograda.
Predavači na ovoj obuci su bili Snežana Andrejević član radne grupe za izradu Zakona o zaštiti uzbunjivača i Jelena Stevanović sudija Apelacionog suda u Beogradu, kao i Dragana Matović, Milan Pavlica i Duško Кovačević iz organizacije „Pištaljka“.

<