<

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 25.03. - 31.03.2019.

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac

Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije od 25.03. do 31.03.2019.

 
Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije od 25.03. do 31.03.2019.
Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije od 25.03. do 31.03.2019.
 

,,Uviđaj u saobraćajnim nezgodama’’ – prekršajno pravo
Beograd 25.03.2019. godine- Pravosudna akademija (seminar - 2 dana)

 

,,Finansijske istrage’’ – krivično pravo
Beograd 26.03.2019. godine - Hotel ,,88 rooms’’ (radionica - 4 dana)

 

,,Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici’’ – krivično pravo
Niš 27.03.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 1 dan)

 

,,Izrada prvostepenih odluka iz prekršajne materije’’ – prekršajno pravo
Niš 28.03.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 1 dan)

 

,,Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom’’ – krivično pravo
Kragujevac 29.03.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

 

,,Problemi u sačinjavanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije'' – privredno pravo
Novi Sad 29.03.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

 

,,Napredne komunikacijske veštine- modul 1’’ – posebna znanja i veštine
Kragujevac 29.03.2019. godine - Hotel ,,Kragujevac’’ (radionica - 1 dan)

 

,,Porodični zakon- specijalizacija iz oblasti prava deteta’’ – građansko pravo
Novi Sad 29.03.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

 

,,Tehnike prevencije nastanka i smanjivanja broja starih predmeta’’ – posebna znanja i veštine
Niš 29.03.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

 

,,Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom’’ – krivično pravo
Beograd 30.03.2019. godine - Advokatska komora Srbije (seminar - 1 dan)

<