<

Veština suđenja i izvori obligacije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je 22. marta 2019. godine organizovala jednodnevnu obuku za novoizabrane sudije privrednih sudova - treći deo (nastavak obuke) na temu „Veština suđenja i izvori obligacije".


 
Veština suđenja i izvori obligacije - Izvor: Pravosudna akademija
Predavači su bile Vesna Todorović i Snežana Marić sudije Privrednog apelacionog suda a metod rada je bio simulacija suđenja i rešavanje hipotetičkih slučajeva.

<