<

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 18.03. - 22.03.2019.

Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije od 18.03. do 22.03.2019.

 
Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije od 18.03. do 24.03.2019.
Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije od 18.03. do 24.03.2019.

,,Zakon o zaštiti uzbunjivača’’ –građansko pravo
Novi Sad 18.03.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

 

,,Sporna pitanja u primeni Zakona o parničnom postupku’’ – privredno pravo
Beograd 19.03.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 3 dana)

 

,,Obuka za info službe za medijaciju’’ – posebna znanja i veštine
Ečka 19.03.2019. godine - Hotel ,,Kaštel'' (radionica - 2 dana)

 

,,Izrada nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije’’ – građansko pravo
Kragujevac 21.03.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 1 dan)

 

,,Napredne komunikacijske veštine- modul 1’’ – posebna znanja i veštine
Novi Sad 22.03.2019. godine - Apelacioni sud (radionica - 1 dan)

 

,,Visokotehnološki kriminal i zaštita dece i maloletnika’’ – krivično pravo
Novi Sad 22.03.2019. godine - Hotel ,,Vojvodina’’ (seminar - 1 dan)

 

,,Sporna pitanja u primeni osnovnih instituta Obligacionog prava kroz tipične ugovore u privredi’’ – privredno pravo
Beograd 22.03.2019. godine - Pravosudna akademija (seminar - 1 dan)

 

,,Problemi u sačinjavanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije'' –privredno pravo
Kragujevac 22.03.2019. godine - Apelacioni sud (seminar - 1 dan)

 

,,Tehnike prevencije nastanka i smanjivanja broja starih predmeta'' – posebna znanja i veštine
Kragujevac 22.03.2019. godine - Hotel ,,Kragujevac'' (seminar - 1 dan)

<