<

Radionica o primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

U okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ u hotelu „Slatina“ u Vrnjačkoj Banji 07-08. marta 2019. se organizuje dvovnevna radionica na temu Primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – aktuelna pitanja.


 
Radionica o primeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije - Izvor: Pravosudna akademija
Pomenuti projekat je finansiran iz pretpristupnih fondova IPA 2013 programa EU za Srbiju.
Radionica se realizuje u saradnji sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom.
Obuka je namenjena sudijama Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim sudovima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Кraljevu.
Cilj radionice je da sudije razmene dosadašnja iskustva i razgovaraju o aktuelnim temama:
  • Ispitivanje optužnih akata
  • Pitanje dekriminalizacije krivičnog dela „Zloupotreba u privredi“
  • Ocena posrednih dokaza i ujednačavanje prakse
  • Uloga finansijskih forenzičara<