<

Počeli radovi na rekonstrukciji zgrade Pravosudne akademije - izveštaj sa konferencije za medije

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, ministarka pravde Republike Srbije Nela Kuburović i Nj.E. ambasador Evropska unije u Srbiji Sem Fabrici, obišli su danas radove na rekonstrukciji zgrade Pravosudne akademije u ulici Svetozara Markovića br. 21 u Beogradu. Tim povodom, održana je i konferencija za štampu.

 

Galerija fotografija sa konferencije za štampu 19.02.2019. u zgradi pravosudne akademije - Izvor: Pravosudna akademijaПравосудна академија

Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je na početku radova na rekonstrukciji zgrade Pravosudne akademije, kako očekuje da će njeno svečano otvaranje biti za godinu dana, a da će se do tada usvojiti ustavne izmene u pravosudnoj oblasti.

"Očekujem da se donesu do tada i novi zakoni o položaju sudija i tužilaca kao i da Pravosudna akademija bude ustavna katerogija", rekla je Kuburović, koja je zahvalila Evropskoj uniji na pomoći u rekonstruciji zgrade Pravosudne akademije.

Prema rečima ministarke Kuburović, Pravosudnu akademiju je prepoznala iVenecijanska komisija kao veoma značajnu za nezavisnost sudija, ali i njihovu odgovornost i efikasnost. Ona je rekla da je Pravosudna akademija opravdala svoje postojanje i danas, pored toga što je nadležna za obuku nosilaca pravosudnih funkcija, nadležna je i za obuku javnih izvršitelja i javnih beležnika.

Izjave za medije povodom početka radova na rekonstrukciji zgrade Pravosudne akademije - Izvor: Video produkcija Pravosudne akademije

Kako je saopšteno prilikom svečanosti, na osnovu odluke Vlade Srbije iz 2015. godine, ministarstvo pravde i Pravosudna akademija iskazali su inicijativu za obezbeđivanjem sredstava za rekonstrukciju zgrade.

 

Šef misije EU u Srbiji Sem Fabrici je rekao da ta misija zajedno sa vladom Srbije radi na "potpunom uspostavljanju vladavine prava" u Srbiji takom procesa njenog pristupanja EU.

Prema njegovim rečima, u tome su ključna poglavlja o pravosuđu i ljudskim pravima, obuhvaćena poglavljima 23 i 24, što je neophodno za demokratski život. Za svaku državu su neophodne profesionalne, nezavisne i obrazovane sudije, istakao je Fabrici.

 

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić je uručio priznanje ministarki Kuburović i Fabriciju zbog zalaganja na razvoju Pravosudne akademije, čija će rekonstrusana zgrada, smatra, biti otvorena počektom iduće godine.

Nenad Vujić je prisutne ukratko informisao o projektu, istorijatu Akademije, ali i o obimu radova, i posebno, o misiji i viziji Akademije u svetlu rekonstrukcije zgrade, koja bi po njegovim rečima, tek trebalo da da svoj puni doprinos unapređenju pravosudnog sistema Republike Srbije.

 

Obim radova:

Ukupna površina zgrade u ulici Svetozara Markovića broj 21 je oko 3,000 m2. Nakon rekonstrukcije Pravosudna akademija će imati -1 i -2 nivo, prizemlje i još četiti sprata sa ukupno 12 najmodernijih sala za obuke a među njima i sudnicu u kojoj će se u svrhu edukacija simulirati suđenja kao i posebnu salu za forenziku i za prevodioce.

Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije iz maja 2015. godine, Ministarstvo pravde i Pravosudna akademija iskazali su inicijativu za obezbeđivanjem sredstava za rekonstrukicju zgrade u Svetozara Markovića broj 21 u Beogradu.

Cilj projekta koji je finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji u okviru IPA projekta 2015, u iznosu od 3 miliona evra je rekonstrukcija, renoviranje i adaptacija zgrade Pravosudne akademije u Beogradu, u svrhu unapređenja kvaliteta pravde kroz jačanje infrastrukturnih kapaciteta Pravosudne akademije i unapređenje kvaliteta raznih metoda edukacije, u skladu sa evropskim standardima.

Imajući u vidu veliki broj korisnika usluga Pravosudne akademije, oko 4000 nosilaca pravosudnih funkcija, 2000 pravosudnih pomoćnika, i preko 10000 sudskog osoblja koje Akademija obučava svake godine, dugoročno rešavanje pitanja prostora Akademije bio je prioritet kako bi se Akademija osposobila da izvršava nadležnosti propisane Zakonom o Pravosudnoj akademiji, kao i Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Trenutni privremeni prostorni kapaciteti Akademije predstavljaju ograničavajući faktor u sprovođenju obuka, koji sprečavaju Akademiju da svoju obavezu organizovanja i sprovođenja programa obuka za nove pravosudne profesije (javni beležnici, medijatori, javni izvršitelji, itd). Glavni nosioci projekta su Delegacija Evropske unije u Srbiji i Ministarstvo pravde Republike Srbije.

 

 

Galerija 3D prikaza učionica, biblioteke i sudnice nakon rekonstrukcije zgrade Pravosudne akademije - Izvor: Pravosudna akademija

Projektna dinamika i važni datumi u projektu rekonstrukcije:

 • Radovi su otpočeli 1. februara 2019. godine
 • Pravosudna akademija je prethodno pripremila neophodnu projektnu dokumentaciju i obezbedila potrebne dozvole/saglasnosti, nakon čega je EU sprovela postupak tendera i izabrala izvođača radova i nadzor
 • Do kraja 2015. godine, potpisan je Projekat IPA 2015 između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o finansiranju projekta uključujući, između ostalog, rekonstrukciju zgrade
 • Pravosudna akademija inicirala je postupak za pripremu idejnog rešenja rekonstrukcije, u svrhu obezbeđivanja neophodnih dozvola / saglasnosti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. 22. decembra 2016. godine Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda izdao je građevinsku dozvolu. Nakon dobijanja građevinske dozvole, pristupilo se izradi elaborata idejnog rešenja sa opisom radova rekonstrucije.
 • Odluka i gore navedena dokumentacija predata je Delegaciji Evropske unije 7. maja 2017. godine. Delegacije EU u Srbiji angažovao je stručno lice za pripremu tenderske dokumentacije, u skladu sa zakonima Republike Srbije i EU procedurama.
 • 8. juna 2018. godine Delegacije EU je, na zvaničnoj EU internet stranici, objavila tender i 8. avgusta 2018. godine inicirala je postupak odabira izvođača radova za zgradu Pravosudne akademije, Svetozara Markovića 21, Beograd.
 • Početkom novembra 2018. godine, Delegacija EU u Srbiji obavestila je Pravosudnu akademiju da je izvršila odabir izvođača radova, a 14. decembra 2018. godine da je potpisan ugovor sa izvođačem u iznosu od EUR 2,789,854.81.
 • 14. januara 2019. godine Delegacija EU u Srbiji obavestila je Pravosudnu akademiju da radovi na rekonstrukciji zgrade zvanično otpočinju 1. februara 2019. godine kao i da je, u kladu sa Ugovorom, rok za završetak radova 12 meseci.
 • Završetak radova na rekonstrukciji zgrade – februar 2020. godine

Značaj projekta:

Zbog važnosti i obaveza koje Pravosudna akademija ima u Poglavlju 23, posebno u delu koji se odnosi na kompetentnost pravosuđa, Delegacija Evropske unije u Srbiji prihvatila je inicijativu i u skladu sa zahtevima i Studijom izvodljivosti, dala saglasnost da se, u sredstvima iz Projekta IPA 2015 finansira sa tri miliona evra. Sredstva su usmerena na rekonstrukciju i opremanje zgrade Pravosudne akademije, Svetozara Markovića broj 21, Beograd. Delegacije EU podržavala je i do sada Pravosudnu akademiju kroz brojne projekte (pravo EU je uvršteno u redovni plan obuke Akademije) i takođe, kao rezultat toga Pravosudna akademija je moderna i funkcionalna institucija.

Ključni ciljevi projekta rekonstrukcije:

 • U renoviranom prostoru Pravosudna akademija bi trebalo da u saradnji sa drugim relevantnim subjektima (Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca) da sprovodi prijemne ispite i obuke
 • Adekvatan prostor Akademije treba da pruži mogućnost da odgovori na sve zahteve za obukama i velikog broja ispita koji su u nadležnosti Akademije
 • Renovirane prostorije, u pogledu svoje prostranosti, broja i opremljenosti, predstavljaju preduslov za sprovođenje stalne i kvalitetne obuke (forenzika, cyber kriminal, i td.)
 • Predstojeća rekonstrukcija treba da uzme u obzir status zgrade u pitanju, njene karakteristike, npr. biće potrebno potpuno transformisati svrhu i funkcije na izabranoj zgradi (od suda do institucije za obuku) kako bi se osiguralo da urađene intervencije neće previše promeniti ambijentalni izgled i karakteristike zgrade. Stoga, postoji potreba da se obezbedi restauracija i očuvanje postojeće zgrade (prozori, trotoari i dekoracije moraju da se sačuvaju što je više moguće).
 • Novi prostor treba da doprinese efikasnijem funkcionisanju Pravosudne akademije. Dodatno, EU je takođe obezbedila sredstva za novu IKT opremu u skladu sa tehničkom specifikacijom i potrebama za razvojem Dokumentaciono-informacionog centra (DIC), koji uključuje brojne baze podataka, uključujući podatke za ispit za prijem korisnika početne obuke, ispita za sudijske i tužilačke pripravnike, evidencije korisnika obuka, mentora i predavača, bazu sudske prakse i druge baze podataka i registre koji se obrazuju radi unapređenja rada Pravosudne akademije.

Nova zgrada će omogućiti efikasno funkcionisanje Pravosudne akademije, tj. izvršenje ovlašćenja u punom kapacitetu, posebno kada je reč o inicijalnoj ikontinuiranoj obuci sudija i tužilaca i zaposlenih u pravosuđu, ali i pravosudnim profesijama.

Prilozi:

- Brošura

- Prezentacija

- Info za medije

 

Izveštaji medija:

RTS
RTV Vojvodina 
Danas
Kurir 

N1
Vesti
Tanjug
Novi magazin
Burina.net
TV Most Zvečan
Heppytv
Naslovi.net
Ministarstvo pravde
Aktuelno.net

 

<