<

Raspored obuka Pravosudne akademije za period 04.03. - 10.03.2019.

Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije od 04.03. do 10.03.2019.

Raspored obuka u organizaciji Pravosudne akademije od 04.03. do 10.03.2019.
 
Кragujevac 05.03.2019. godine - Hotel ,,Кragujevac’’ (radionica - 1 dan)
  • ,,Osnovne komunikacijske veštine’’ – posebna znanja i veštine
 
Кragujevac 06.03.2019. godine - Viši sud (radionica - 1 dan)
  • ,,Obuka za korišćenje elektronske baze sudske prakse’’ – posebna znanja i veštine
 
Vrnjačka Banja 07.03.2019. godine - Hotel ,,Slatina’’ (radionica - 2 dana)
  • ,,Prevencija i borba protiv korupcije - Primena К3 i propisa iz oblasti privrede i finansija’’ – krivično pravo
 
Beograd 07.03.2019. godine - Pravosudna akademija (radionica - 1 dan)
  • ,,Napredne komunikacijske veštine - modul 1’’ – posebna znanja i veštine
 
Кragujevac 08.03.2019. godine - Viši sud (seminar - 1 dan)
  • ,,Maloletnici kao učinioci krivičnih dela i maloletna lica kao oštećena krivičnim delom’’ – krivično pravo
 
Beograd 08.03.2019. godine - Vrhovni kasacioni sud (seminar - 1 dan)
  • ,,Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku’’ – građansko pravo

 

Beograd 08.03.2019. godine - Pravosudna akademija (radionica - 1 dan)
  • ,,Napredne komunikacijske veštine - modul 1’’ – posebna znanja i veštine
 

<