<

Sporna pitanja u primeni Zakona o stečaju

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Kragujevac

Pravosudna akademija je nastavila da realizuje seminare na osnovu Programa za stručno usavršavanje sudija i sudijskih pomoćnika privrednih sudova.
U tom cilju Akademija je, uz podršku Svetske banke, 17. marta 2023. godine u 10 časova u sali Pravosudne akademije u Кragujevcu, organizovala jednodnevni seminar na temu: „Sporna pitanja u primeni Zakona o stečaju“. Seminar je organizovan za sudije i sudijske pomoćnike privrednih sudova iz Кragujevca, Кraljeva, Užica i Čačka.


 
Sporna pitanja u primeni Zakona o stečaju - Izvor: Pravosudna akademija

Nakon kratkog uvodnog razmatranja, učesnici su pristupili rešavanju spornih pitanja u primeni Zakona o stečaju.

Predavačice na ovoj obuci su bile Jasminka Obućina predsednica Privrednog apelacionog suda i Tatjana Đurica sudija Privrednog apelacionog suda.

<