<

Obuka predavača u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama na nivou prekršajnih sudova

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Vršac

Pravosudna akademija je 06. i 07. marta 2023. godine u Hotelu „Vila Breg“ u Vršcu održala dvodnevnu obuku predavača iz oblasti primene Zakona o javnim nabavkama na nivou prekršajnih sudova.


 
Obuka predavača u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama na nivou prekršajnih sudova - Izvor: Pravosudna akademija
U saradnji sa predsednicom Prekršajnog apelacionog suda sudijom Goricom Sekulić i predsednicom Prekršajnog suda u Beogradu sudijom Oliverom Ristanović, odabrano je 17 sudija iz prekršajnih sudova u Beogradu, Novom Sadu, Кragujevcu i Nišu, kao i Prekršajnog apelacionog suda, koji će biti budući predavači iz oblasti javnih nabavki i doprineti boljem razumevanju ove složene materije među svojim kolegama u prekršajnim sudovima u Republici Srbiji.

Pored sudije Gorice Sekulić, na otvaranju obuke učesnicima su se obratili i Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, kao i Dragana Lukić, vođa komponente na USAID-ovom Projektu za unapređenje javnih nabavki.

Predavači na obuci su bili:
- Saša Varinac, konsultant USAID-ovog Projekta za unapređenje javnih nabavki,
- Olivera Ristanović, predsednica Prekršajnog suda u Beogradu,
- Igor Milovanov, Pravosudna akademija,
- Stefan Vučićević i Andrea Delibašić, saradnici u Odeljenju za istraživanje i unapređenje obrazovanja Pravosudne akademije.

 

Moderator na obuci je bila Mirjana Martić pravni savetnik USAID-ovog Projekta za unapređenje javnih nabavki.

<