<

Radionica za sudije prekršajnih i privrednih sudova i zamenike javnih tužilaca na temu primene Zakona o sprečavanju finansiranja terorizma

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je, u saradnji s Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u sklopu Globalnog programa za suzbijanje nelegalnih tokova novca, organizovala drugu od pet jednodnevnih radionica stručnog usavršavanja učesnika u sistemu pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno stručnog usavršavanja sudija prekršajnih i privrednih sudova, kao i zamenika javnih tužilaca u Srbiji.


 

Radionica za sudije prekršajnih i privrednih sudova i zamenike javnih tužilaca na temu primene Zakona o sprečavanju finansiranja terorizma - Izvor: Pravosudna akademija

Radionica je održana 14. marta 2023. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu, a prisutne su bile sudije prekršajnih sudova iz Niša, Pirota i Vranja, sudije privrednih sudova iz Niša i Leskovca kao i kao zamenici i pomoćnici javnih tužilaca iz Niša, Vranja i Pirota.

Predavači na radionici su bili:
- Jelena Pantelić, Tužilaštvo za organizovani kriminal;
- Miljko Radisavljević, Republičko javno tužilaštvo;
- Marijana Simić Vujašević, Tužilaštvo za organizovani kriminal;
- Danijela Tanić-Zafirović, Uprava za sprečavanje pranja novca.

Teme obrađivane na radionici su bile:
• Predstavljanje procene rizika – uticaj na sistem, FATF preporuke, evaluacije, sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – 45 minuta – od prijave SAR do realizacije, interni sistem obveznika;
• Sporazum RJT i UC;
• Rezultati procene ranjivosti sistema od pranja novca i finansiranja terorizma – analiza privrednih prestupa i prekršaja – kaznena politika – prikaz rezultata;
• Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakon o deviznom poslovanju – sugestije i budući koraci, Stručni tim Кoordinacionog tela;
• Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ko su sve obveznici, interna dokumentacija obveznika, uloga i značaj svakog dokumenta, šta je potrebno da obveznik zna i primeni u skladu sa ZOSPNFT;
• Nadzorni organi, ko podnosi prijave, šta su očekivanja;
• Registar stvarnih vlasnika, šta se očekuje i zašto je bitan.

<