<

Sporna pitanja u primeni Zakona o stečaju

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija Republike Srbije je u saradnji sa Svetskom bankom, dana 3. 3. 2023. godine u Nišu organizovala seminar na temu: „Sporna pitanja u primeni Zakona o stečaju“. Seminar je organizovan za sudije i sudijske pomoćnike privrednih sudova iz Niša, Leskovca i Zaječara.


 
Sporna pitanja u primeni Zakona o stečaju - Izvor: Pravosudna akademija

Seminar je organizovan kroz razmatranje spornih pitanja, interaktivno učešće učesnika kao i rešavanje hipotetičkih situacija.

Predavačice su bile sudije Privrednog apelacionog suda Jasminka Obućina i Tatjana Đurica.

<