<

Napredna obuka za odnose sa javnošću - veština pisanja saopštenja za javnost, organizovanje konferencije za štampu i drugih medijskih događaja

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je 1. i 2. marta 2023. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu organizovala dve obuke na temu: „Napredna obuka za odnose sa javnošću - veština pisanja saopštenja za javnost, organizovanje konferencije za štampu i drugih medijskih događaja“. Ovim obukama prisustvovali su portparoli sudova i tužilaštava, kao i sudije i zamenici tužilaca sa teritorije niške apelacije.


 
Napredna obuka za komunikaciju i odnose sa javnošću - Izvor: Pravosudna akademija
Program obuke bio je sledeći:
- Saopštenja za javnost - saveti i preporuke
- Organizacija konferencija za novinare i drugih medijskih događaja - saveti i preporuke
- Praktične vežbe - rad u grupama
- Završna diskusija, pitanja, komentari, evaluacija

Predavačice na ovoj obuci bile su Mirjana Golubović načelnica odeljenja za posebna znanja i veštine u Pravosudnoj akademiji i Maja Ljubičanović portparol Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

<