<

Borba protiv pranja novca

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Niš

Pravosudna akademija je u saradnji sa Kancelarijom za obuku u pravosuđu (OPDAT) Ministarstva pravde SAD-a i Misijom OEBS u Srbiji organizovala prvu obuku na temu: „Borba protiv pranja novca“ u periodu od 22. do 24. februara 2023. godine u hotelu „Tami“ u Nišu.


 

Program edukacije osmišljen je da pokrije obrazovne potrebe sudija, tužilaca, policije kao i službenika Uprave za sprečavanje pranja novca, carine i poreske policije. Obuka je organizovana kroz interaktivnu radionicu što je podrazumevalo rad u odvojenim grupama, analize slučaja, prezentovanje i diskusiju. Nakon završetka radionice učesnicima su dodeljeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.

Obuka je sadržala sledeće teme:
- Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
- Kriminalno politički značaj procesuiranja pranja novca i pravosudne tipologije pranja novca;
- Iskustva TOK-a u procesuiranju pranja novca;
- Uloga Uprave carina u sistemu za sprečavanje novca;
- Uloga Uprave za sprečavanje pranja novca;
- Aktivnosti policije u predistražnom postupku na otkrivanju KD;
- Prepoznavanje elemenata KD PN korišćenjem baza podataka PP;
- Rad JFI na otkrivanju imovine i prikupljaeu podataka o KD i učiniocu;
- Kontrolna lista za rad na predmetima pranja novca;
- Iniciranje posebnih dokaznih radnji;
- Prikupljanje i analiza poslovne i knjigovodstvene dokumentacije u cilju obezbeđivanja dokaza za KD PN i poreska krivična dela;
- Pravna kvalifikacija krivičnih dela;
- Predstavljanje naredbe;
- Korišćenje posrednih dokaza u krivičnim postupcima za pranje novca; 
 - Oduzimanje imovine.

Predavači na ovoj obuci bili su:

- Dejvid Dženinge, OPDAT
- Miljko Radisavljević, RJT
- Jelena Pantelić, TOK
- Vojislav Isailović, TOK
- Dragan Savić, carinski inspektor
- Đokić Vladimir, USPN
- Nebojša Adamović, MUP
- Dejan Simić, PU
- Marko Gutić, JFI
- Vladimir Bačić, MUP
- Marina Beun, javni tužilac iz Holandije
- Biljana Sinanović, VKS
- Milena Rašić, VKS

<