<

Učešće Pravosudne akademije na sastanku Radne grupe za metodologiju obuka Evropske mreže za obuku u pravosuđu

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Evropska mreža za obuku u pravosuđu (European Judicial Training Network - EJTN) održala je 23. i 24. februara 2023. godine, prvi redovni sastanak u ovoj kalendarskoj godini Radne grupe za metodologiju obuka (Judicial Training Methodes Working Group).


 
Učešće Pravosudne akademije na sastanku Radne grupe za metodologiju obuka Evropske mreže za obuku u pravosuđu - Izvor: Pravosudna akademija
Sastankom je pored generalne sekretarke gospođe Ingrid Dervo predsedavao i Arno Vinković, projektni menadžer Odeljenja za metodologiju obuke.
Učesnici sastanka bile su nacionalne kontakt tačke Pravosudnih akademija zemalja članica i posmatrača Evropske mreže za obuku u pravosuđu. Pravosudnu akademiju Republike Srbije predstavljali su Igor Milovanov rukovodilac Odeljenja za istraživanje i unapređenje obrazovanja, i Stefan Vučićević i Andrea Delibašić članovi Odeljenja.
Gospođa Dervo je u pozdravnom obraćanju istakla da će Radna grupa za metodologiju obuke u tekućoj kalendarskoj godini posebnu pažnju posvetiti procesu digitalizacije učenja sa fokusom na interaktivnost u virtuelnom okruženju i upotrebi savremenih digitalnih alata za elektronsko učenje. Istakla je značaj jačanja saradnje i razmene primera dobre prakse zemalja članica Evropske mreže za obuku u pravosuđu, kao i zemalja posmatrača. Podsetila je prisutne na aktivnosti na projektu „Zapadni Balkan 2“ i značaju dodatne podrške jačanju kapaciteta zemalja posmatrača. Pohvalila je Pravosudnu akademiju Srbije u dosadašnjem radu, naročito na razvoju programa obuka po savremenim andragoškim konceptima interaktivnog rada sa odraslima.
Takođe je istakla da će u narednom periodu pri Evropskoj mreži za obuku u pravosuđu biti otvoreno posebno Odeljenje za unapređenje metodologije onlajn obuka.
Arno Vinković upoznao je prisutne sa novim sajtom Evropske mreže za obuku u pravosuđu, kao i rezultatima rada i efektima realizovanih obuka u prethodnoj kalendarskoj godini.
Teme na sastanku obuhvatile su razmenu iskustava i primera dobre prakse u oblasti ispitivanja obrazovnih potreba, evaluacija obuka, metodologije rada sa odraslima, povećanje broja obuka za razvoj lingvističkih veština, kao i planiranje aktivnosti za narednu kalendarsku godinu. Radi lakše realizacije planiranih aktivnosti članovi radnih grupa podeljeni su u pet projektnih timova. Pravosudna akademija Republike Srbije aktivno će učestvovati u radu projektnog tima 3 na razvoju obrazovnih aktivnosti i publikacija posvećenih razvoju metodologija obuka i elektronskom učenju (Innovative Training Methodology, E – learning, E- tools).

<