<

UKUPNI REZULTATI kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Objavljena lista sa UKUPNIM REZULTATIMA kandidata koji su konkurisali za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

Da podsetimo, trećim delom testa, odnosno predstavljanjem programa kandidata pred komisijom, danas, 28. decembra, završen je ciklus testiranja kandidata koji su konkurisali za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije

Objavljeni UKUPNI REZULTATI kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije

OBJAVLjENO U Beogradu, dana 28.12.2022. godine

Zapisnik komisije možete pogledati ovde

Programe rada kandidata koji su razgovarali sa komisijom, možete pogledati ovde:

  1. Program rada - Dragan Sikimić
  2. Program rada - Kosta Sandić
  3. Program rada - Dejan Damnjanović

<