<

Prepoznavanje i zaštita od neprimerenog uticaja na sudije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Dana 21. juna 2022. godine u hotelu Moskva u Beogradu održana je obuka na temu: „Prepoznavanje i zaštita od neprimerenog uticaja na sudije“ u organizaciji Projekta „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“ koji se sprovodi u okviru programa Horizontal Facillity za Zapadni Balkan i Tursku u saradnji sa Pravosudnom akademijom. Ovoj obuci prisustvovale su novoizabrane sudije osnovnih sudova sa teritorije beogradske apelacije.


 

Prepoznavanje i zaštita od neprimerenog uticaja na sudije - Izvor: Pravosudna akademija

Na obuci „Prepoznavanje i zaštita od neprimerenog uticaja na sudije“ obrađene su sledeće teme:
- Pojam neprimerenog uticaja u sudstvu;
- Nezavisnost sudstva i zaštita od neprimerenog uticaja na sudije – međunarodni standardi i nacionalni pravni okvir;
- Vodič za sudije – zaštita od nedozvoljenog uticaja;
- Tipovi neprimerenog uticaja, mehanizmi za zaštitu od neprimerenog uticaja i primeri iz uporedne i domaće prakse.

Predavači na ovoj obuci bili su: Omer Hadžiomerović predsednik Etičkog odbora Visokog saveta sudstva i sudija Apelacionog suda u penziji, Ivana Marković Radojević članica Etičkog odbora Visokog saveta sudstva i sudija Apelacionog suda u Beogradu, Zorana Delibašić zamenica predsednice Visokog saveta sudstva i sudija nadležan da postupa u slučajevima nedozvoljenog uticaja na rad sudija i sudstva  i Marijana Aranđelović Jureša zamenica predsednice Visokog saveta sudstva i sudija Višeg suda u Beogradu

<