<

Potpisan protokol o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravosudne akademije, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika

Autor: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Lokacija: Beograd

U ponedeljak, 20. juna 2022. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu potpisao je protokol o saradnji sa Pravosudnom akademijom, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika, te podsticanje njihovog kvalitetnog sistemskog, strateškog i stručnog usavršavanja. 

 
Potpisan protokol o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravosudne akademije, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika - Izvor: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Potpisan protokol o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravosudne akademije, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika - Izvor: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Protokol su potpisali dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković, i direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić, a ceremoniji su prisustvovale i ministarka pravde, Maja Popović, i predsednica Vrhovnog kasacionog suda, Jasmina Vasović, kao i članovi uprave Pravnog fakulteta.

Potpisan protokol o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravosudne akademije, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika - Izvor: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Potpisan protokol o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravosudne akademije, usmeren na profesionalno usavršavanje i afirmaciju mladih pravnika - Izvor: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Protokolom je predviđeno obavljanje stručne prakse u Pravosudnoj akademiji od strane najboljih studenata završne godine osnovnih studija, master studija, kao i najboljih diplomiranih studenata, učešće nosilaca pravosudnih funkcija u odgovarajućim programima Pravnog fakulteta, pristup nastavnika i studenata Pravnog fakulteta aplikaciji „E-akademija“ radi boljeg pristupa programima Pravosudne akademije, kao i drugi oblici razmene predavača, informacija, literature i korisne prakse radi uspešnog sprovođenja saradnje.

<