<

Sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, 17. juna 2022. godine u Beogradu, organizovala seminar na temu: „Sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije“.


 

Sprovođenje istrage u slučajevima zlostavljanja od strane policije - Izvor: Pravosudna akademija

Program obuke je osmišljen kako bi se osiguralo da su profesionalci zaduženi za ove istrage sposobni da ih vode u skladu sa relevantnim zahtevima koje je postavio Evropski sud za ljudska prava. Najnoviji izveštaj Кomiteta Saveta Evrope za prevenciju torture bio je vrlo kritičan prema polciji u kome je naveden značajan broj verodostojnih navoda o torturi i drugim oblicima zlostavljanja. Takođe, u izveštaju je spomenuto i tužilaštvo sa napomenom da prečesto ne sprovodi efikasne istrage. Iz tog razloga je data preporuka da svi tužioci i istražitelji prođu obuku o Metodologiji za istraživanje slučajeva zlostavljanja.

<