<

Objavljena konačna rang lista kandidata za prijem XII generacije polaznika Pravosudne akademije

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

U skladu sa članom 26. Zakona o Pravosudnoj akademiji,  članом 41. Statuta Pravosudne akademije i članом 17. Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita, upisuje se ... polaznika početne obuke dvanaeste generacije.

Objavljena konačna rang lista kandidata za prijem XII generacije polaznika Pravosudne akademije
Objavljena konačna rang lista kandidata za prijem XII generacije polaznika Pravosudne akademije

Konačna rang lista kandidata za upis XII generacije polaznika Pravosudne akademije

 Lista je objavljena dana 06. jula 2022. godine u 15:10 sati

Važno obaveštenje:

Kandidati će sa obukom početi 01. oktobra 2022. godine

<